LES BANDES SONORES A 5èB

A 5è estem treballant les bandes sonores. Hem buscat informació i música sobre pel·lícules que ens agradaven i les hem presentat als companys.

Els estils musicals

estils_musicalsCronologia interactiva de de noms d’estils musicals coneguts i ja consolidats. Hi ha molts exemples audiovisuals de cada estil musical descrits

És una eina complementària al diccionari que conté una vuitantena de noms d’estils relacionats amb el jazz, el rock i el pop, des de mitjan segle XX, aproximadament, fins a l’actualitat.

Nivell recomanat: A partir de cicle superior