PROJECTE EDUCATIU

“El nostre projecte educatiu: una Escola de Tots i per a Tots”.

A l’ escola pública Sant Francesc d’Assís volem aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat dels nostres alumnes amb una formació integral. Per això potenciem i donem importància als aspectes intel·lectuals, afectius i socials de cada alumne. I per aconseguir-ho fomentem l’autonomia, la responsabilitat i l’esperit crític, afavorint el respecte, l’autoestima, el diàleg i la solidaritat.

Fem de la nostra escola un espai adequat per a la integració, la participació i la transmissió de co- neixements, valors ètics, democràtics i culturals. En el context social i cultural de l’escola, potenciem el coneixement de les festes i tradicions populars (gegants, Sant Jordi …) així com la incorporació de les tecnologies de la informació i comunicació (mitjans audiovisuals, ordinadors, pissarres digitals interactives…) dins del nostre projecte educatiu.

Procurem crear espais lúdics on els nens i nenes puguin interaccionar i aprendre fent racons de joc i tallers. Afavorim la comunicació, participació i col·laboració entre pares i professors. Amb tot això intentem respondre a les necessitats educatives dels nens i les nenes des del moment que comencen a P3 amb la finalitat de formar persones per al futur.

OBJECTIUS GLOBALS DEL CENTRE

1.- Aconseguir el ple desenvolupament dels alumnes mitjançant una formació personalitzada dirigida a facilitar l’adquisició de coneixements, destreses i valors morals en l’àmbit personal i potenciar valors democràtics, ecològics i de respecte als altres.

2.- Potenciar: L’efectiva igualtat de drets entre els sexes, el rebuig a qualsevol discriminació, l’autoestima, el respecte a totes les cultures, la convivència, les capacitats creatives, l’esperit crític.

3.- Proporcionar un marc adequat pels aprenentatges instrumentals per desenvolupar les capacitats de sociabilitat, relació i descoberta de l’entorn dins d’un àmbit físic i afectiu adequat a les característiques de cada alumne.

4.- Donar elements per desenvolupar les capacitats motrius i cognitives, les quals han de facilitar un progrés en l’aprenentatge segons les pròpies capacitats.

5.- Oferir atenció psicopedagògica i orientació educativa amb la col·laboració de l’EAP.

6.- Avaluar sistemàticament els processos d’ensenyament/aprenentatge.

7.- Impulsar la col·laboració i la participació dels pares, tutors i alumnes per tal d’assolir els objectius educatius.

8.- Incrementar la projecció de les activitats escolars educatives i lúdiques.

9.- Fomentar la participació coordinada en els programes impulsats per l’Ajuntament des de serveis socials, educació, joventut, esports, etc.

10.- Afavorir la integració al sistema educatiu català dels alumnes nouvinguts.
La integració escolar i social de l’alumnat s’ha de desenvolupar tres eixos molt importants:
a) Consolidant la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
b) Fomentant l’educació intercultural basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte en un marc de diàleg i  convivència.
c) Promovent la igualtat d’oportunitats per evitar qualsevol tipus de marginació.

ACTUACIONS I RECURSOS

 • Informàtica des de P3.
 • Educació musical amb especialista a partir de P3.
 • Pissarres digitals interactives a Educació Infantil i Primària.
 • Tallers de llengua a Ed. Infantil i Primària.
 • Activitats dinàmiques amb les famílies dels nens/es d’Ed. Infantil: Protagonista de la setmana a Infantil i Tallers de famílies de P-3 a 6è.
 • Pla d’acolliment als infants de P3.
 • Reforç i desdoblament de grups.
 • Atenció individual o en petit grup pels alumnes amb necessitats educatives.
 • Anglès a partir de P3.
 • Biblioteca escolar: préstec de llibres

ELS NOSTRES PROJECTES

 • Projecte d’escacs a Primària. El curs 2010/2011 vam iniciar el “PROJECTE D’ESCACS A PRIMÀRIA”. Tots els alumnes, de 1r a 6è, fan escacs 1/2 hora a la setmana. L’objectiu no és només aprendre a jugar a escacs sinó “aprendre a aprendre“. Què vol dir aprendre a aprendre? Doncs, adquirir hàbits indispensables per a l’estudi com: la concentració, el silenci, el respecte i l’educació. Es treballa la presa de decisions, l’abstracció, la codificació i es reforcen les actituds personals de respecte davant el company o companya i amb el material necessari pel joc ( tauler, peces…).
 • Projecte de càlcul mental “EL QUINZET” ( de P-3 a 6è )per treballar de manera sistemàtica el càlcul mental.
 • Apadrinament lector: Els alumnes de 5è comparteixen estones de lectura amb els alumnes 2n i els alumnes de 4t amb els companys de 1r. Es potencia el gust per la lectura, la responsabilitat i el coneixement entre alumnes d’edats i cursos diferents.

 • La maleta viatgera : llegir en família, de P-3 a 4t de primària. Cada setmana un nen o nena es porta a casa una “maleta” amb contes per mirar-los, llegir-los i comentar-los amb la família. Pretenem motivar les ganes de llegir, el gust per la lectura implicant a tots els membres de la família. Les maletes d’Infantil i Cicle Inicial les preparem a l’escola amb material de la nostra biblioteca. Les maletes de Cicle Mitjà ens les deixen en préstec la Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda.

 • Projecte d’anglès: intercanvi amb l’Escola Americana. Tots els dimecres, a la tarda, un grup d’alumnes de l’Escola Americana d’Esplugues ens visiten i participen en uns tallers amb els alumnes de P-5. El projecte porta el nom de ” Sharing to learn”, “compartir per aprendre”.
 • Projecte dels Artistes : vam començar a Infantil i ara ja està consolidat a tota la Primària.  L’objectiu és apropar als alumnes al món de l’art, treballar la seva sensibilitat envers les diferents manifestacions i estils artístics . Miró, Picasso, Tàpies, Gaudí, Paul Klee, Kandinsky, Sorolla, Dalí, Leonardo…
 • Projecte EUROMANIA a 3r i 4t: “LA COMPRENSIÓ ENTRE LLENGÜES SIMILARS ÉS POSSIBLE” ( Català, castellà, francès, italià, romanès, occità i portuguès ): Uns dels objectius del sistema educatiu, tal com ens recorden els currículums, és que l’alumnat ha de tenir una “actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures”.
 • Servei de préstec: Tots els alumnes de primària poden emportar-se a casa llibres de la biblioteca escolar en préstec. Cada alumne té un carnet de la biblioteca de l’escola. Es potencia el gust per la lectura i la responsabilitat.
 • L’hort: El curs 2013-14 els alumnes del Cicle Inicial van començar a treballar en l’hort de l’escola amb l’objectiu de conèixer i viure de prop el cicle vital de les plantes i adquirir hàbits de respecte i de cura de l’entorn.
 • EDUDANSA: Edudansa és un projecte en el participem les escoles de Sant Joan Despí amb l’objectiu de compartir un espai de dansa i aprenentatge. Amb aquest projecte s’impulsa la dansa tradicional catalana i d’arreu del món. Totes les escoles que participem fem una ballada col·lectiva en un espai públic de Sant Joan. Cada escola es prepara una dansa i, per acabar, totes les escoles ballem una mateixa dansa plegats. edudansa1
 • Science: Aquest curs 2016-2017 iniciem el projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe) que té com objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat. A les classes de 4t, 5è i 6è  s’imparteix una de les tres sessions de l’àrea de Medi Natural i Social en llengua anglesa (SCIENCE).
 • Resultat d'imatges de science

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *