ESCOLA

L’ escola Sant Francesc d’Assís va començar la seva activitat amb aquest nom el 2 d’octubre de 1.970.

El nom li ve d’una vella tradició de Sant Joan Despí que afirma que Francesc d’Assís va passar una nit a la masia de Can Codina.

El nou col·legi va substituir la vella Escola Graduada Mixta “CASAS LAPORTA”, que en aquells moments amenaçava ruïna, que ocupava els terrenys on actualment està ubicada l’escola bressol “La Pomera”.

Tots els professors, professores i alumnes de l’escola Casas Laporta van passar a ocupar les noves instal·lacions. La plantilla de professors es va doblar i va passar de 6 a 12 (6 aules de nois i 6 aules de noies), ja que en aquells moments els nens i les nenes havien d’estar separats per sexes. A l’any següent es va imposar en el centre la coeducació, malgrat les reticències de les autoritats acadèmiques de l’època. En aquells moments les aules tenien uns 35 alumnes per grup, tot i que s’havia multiplicat per dos el nombre d’aules i professors.

El col·legi estava al costat de la riera d’en Nofre per on baixava l’aigua quan plovia i que ens aïllava fins que es passava el temporal. Recordem encara la inundació de l’escola a la tardor de 1971 que va inundar tots el baixos de l’escola en una alçada important. Més endavant es va construir un pont peatonal per poder passar la riera i no quedar aïllats en cas de pluja.

Amb el temps l’escola va anar creixent amb la ampliació d’un mòdul amb quatre aules i posteriorment amb un altre amb quatre més. En total sumaven 20 aules de Parvulari i EGB. El col·legi en aquells moments de forta pressió demogràfica va arribar a tenir una matrícula de més de 620 alumnes.

Un dèficit que l’escola va arrossegar durant molts anys va ser la falta d’un mòdul de serveis, força vegades reivindicat per l’associació de pares i per l’equip de professors sense aconseguir la seva construcció.

L’any 1.995 el col·legi SANT FRANCESC D’ASSÍS va fer el seu 25è aniversari. Aquest fet es va celebrar per part de tots: professors, pares, alumnes, antics membres del claustre i de l’associació de pares, exalumnes En aquest moment podem dir que l’escola comptava amb tots els serveis durant tant anys reivindicats: biblioteca, menjador, aules d’informàtica i d’anglès, aula de plàstica i de naturals, aula de música i sala de psicomotricitat, sala d’actes i d’audiovisuals, sala de professors, nous despatxos …

En aquells moments el centre era d’una línia. Però l’escola va tornar a quedar-se petita i es van haver de fer obres de remodelació i ampliació per adequar-la a les necessitats actuals.

Després de passar tot un curs (2006-2007) als mòduls prefabricats al carrer Creu de Muntaner, cantonada carrer Major, vam iniciar el curs 2007-2008 al nou Sant Francesc d’Assís, ja reformat totalment i capaç d’oferir els serveis que necessita una escola de doble línia.

El curs 2010/2011 vam celebrar el 40è aniversari de la nostra escola, aprofitant  l’experiència que ens proporcionen aquests anys d’escola  a la vegada que introduim  nous projectes i noves maneres de fer que contribueixin a que l’escola continui creixent i ho faci al ritme dels nous temps i de les noves exigències.

… i a partir d’aquí CONTINUAR TREBALLANT SEGUINT  EL LEMA DEL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU: “UNA ESCOLA DE TOTS I PER A TOTS”!!!