Ús del material

>> Bolígraf blau: per als enunciats (sempre hem d’escriure els enunciats dels exercicis que fem a la llibreta i no els hem de resumir).

>> Bolígraf vermell: per a subratllar i per als títols ( a quart de CM també el farem servir per a corregir).

>> Llapis: per escriure les respostes.

>> Regle: per a subratllar i fer requadres (és obligatori fer els marges de les pàgines de la llibreta).

>> Carpeta: Sempre s’haurà de tenir a la classe o dins de la motxilla. Servirà per desar les fitxes o punts bàsics que anem fent durant el llarg del curs.

>> Quan es facin exercicis al llibres o es subratlli sempre s’utilitzarà el llapis.

>> L’agenda: només servirà per anotar els deures de cada dia o informació dels pares i mestres.

>> Els nens i nenes de tercer no podran utilitzar corrector  (Típex) —- A quart es deixarà utilitzar sempre que el faci servir correctament.