T6- Equacions

– Per aquells que perdin el material aquí tindran una copia del  Dossier
– Aquí teniu unes activitats d’equacions en format JClic (Paquet d’activitats sobre equacions simples. Els exercicis comencen amb equacions senzilles fins arribar a algunes de més complexes. Al final també es tracten algunes equacions especials). Que heu de fer?
     1. Visiona-les i treballa-les. Després cal que lliures un full que reculli 15 de les equacions que hi apareixen, amb la solució correcta.
     2. Troba dues adreces  web, on apareguin activitats de sistemes d’equacions interactives, i inclou-les al full anterior
(Per visualitzar una activitat JClic necessitareu l’aplicació JAVA que podeu descarregar en java.com  )

– Activitat “Treball de Nadal” :
     1. Igualtats Notables (resolt)
     2. Cramer, Bernouilli, Giovanni i les equacions (resolt)
– Activitat complementaria al full de treball de Nadal. El mag, i Un cas nadalenc per a scheklock holmes
– Activitats d’ampliació sobre Sistemes d’Equacions Lineals (Anem una mica més enllà)