Monthly Archives: febrer 2009

T9- Càlcul d’Àrees

Àlia – 07/07/2008

Macarrons a la rajola– Càlcul d’àrees

El programa pretén, d’una banda, refrescar la memòria i, de l’altra, despertar la curiositat tot entretenint i acostant les matemàtiques al públic amb petits trucs que ens poden facilitar el dia a dia. L’Àlia ens aportarà petites solucions als petits problemes quotidians.

//

T4- Nombres Decimals

– APRENDRÀS A DIVIDIR

Per què serveixen els decimals ?

1· Els decimals s’utilitzen per indicar mesures que no corresponen a unitats exactes.
2· Anomenem dècimes i escrivim 0,1 a la fracció que indica 10 vegades més petit que una unitat. Així successivament, podem tenir centèsims, mil·lèsims, etc.
3· Per sumar i restar decimals, cal considerar que es poden sumar els ordres de magnitud similars.
4· Per representar decimals fem servir les fraccions, dibuixos i la situació sobre la recta. Els nombres que hi ha més a la dreta els considerem més grans.
5· Per multiplicar decimals, considerem que podem multiplicar com si fossin enters, i el nombre final es considera amb tantes xifres decimals com la suma de les que teníem.

Què és el que farem ?

1· Identificar el valor posicional relatiu de decimals, i saber col·locar-los sobre la recta numèrica.
2· Saber representar  decimals en forma de fracció  i comparar nombres decimals senzills.
3· Identificar el valor dels decimals associats a representacions gràfiques, saber operar amb decimals i relacionar les operacions amb  situacions quotidianes.

PRACTICA  i  AVALUAT

– Activitats d’operacions de NOMBRES DECIMALS