Ed. Infantil

 P3-A

P3-B

Carnaval
 
Padrins i fillols
Nadal a l’escola
Festa tardor 

P4-A

P4-B

P5-A

P5-B