Category Archives: Notícies

Aprendre mecanografia?

Fa ja uns anys, quan es portaven a terme els “assessoraments a centres” per part de l’Àrea Tic sempre es procurava introduir una pregunta dins dels claustres, un cop havíem avançat en l’ ús pedagògic de les Tic. Decididament no havia resposta, la resposta cal que la cerqui cada claustre de cada centre educatiu, per no haver cap normativa comú al respecte. La pregunta era lícita. Si més no,calia formular-la, calia reflexionar un moment, sigui quina sigui la resposta. I les respostes eren de tot tipus.

La pregunta era: us heu plantejat, com a claustre, si els vostres alumnes cal que aprenguin mecanografia ?

La resposta a la pregunta encara és part  privada de cada un dels claustres dels vostres centres, i té caràcter individual de cada claustre.

Tot i així, tenim diferents opcions per aprendre de forma que no costi res, on-line, si us pot servir d’alguna cosa.

Tarifes d’internet per a estudiants, Junta d’Andalusia

Segons llegim a Ideal.es:

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la empresa Vodafone han alcanzado un acuerdo para impulsar una tarifa de conexión móvil a Internet que permitirá a los alumnos de Primaria y Secundaria de Andalucía navegar en la red durante tres horas, fuera del horario escolar y con un coste de nueve euros al mes.

La tarifa, impulsada en el marco del programa Escuela TIC 2.0 bajo el nombre ‘Internet Contigo Deberes’, permite la conexión a Internet con tecnología 3G desde cualquier lugar entre las 18,00 y las 21,00 horas e incluye, además, un filtro que impide el acceso a contenidos inapropiados para los escolares, garantizando una conexión segura, según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Educación, Francisco Alvarez de la Chica.

El acceso a Internet se realiza mediante un módem USB de edición especial disponible en los puntos venta Vodafone que las familias podrán adquirirlo presentando el folleto de ‘Internet Contigo Deberes’ sellado por el centro educativo en el que estudien sus hijos.

Más de 280.000 alumnos y en torno a 21.500 docentes trabajan cada día con un ordenador portátil en las aulas andaluzas este curso. Además, funcionan un total de 9.551 aulas digitales en todos los centros docentes que imparten 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO.

Enllaços relacionat amb el medi natural i social

Coneixement del medi Natural

http://www.solarviews.com/span/homepage.htm

http://eos.cnice.mecd.es/mem2000/astronomia/chicos/index.html (astronomia)

http://www.xtec.es/~rmolins1/index.htm (astronomia)

http://www.meteocat.com/ (mapes temps)

http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/fitxes/marcos.htm (fitxes animals)

http://www.xtec.es/~jgurrera/index.htm (la cel.lula)

http://www.botanical-online.com/lesplantes.htm ( activitats plantes)

http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/reproduccio/index.htm

Coneixement del medi social

 • WEB de les ciències socials.- http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/ (imatges, cançons, discursos, mapes, museus, etc)
 • http://www.buxaweb.com/historia/index.htm (història)
 • http://www.idep.es/juliansite/bombardeo/catalan/intro.html (bombardeig guerra civil)
 • http://www.qdq.com/ (fotografies cases)
 • google earth http://earth.google.com/
 • http://www.meteocat.com/ (previsió temps)
 • http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada (enciclopèdia)
 • http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcHome.jsp
 • http://www.xtec.es/cgi/websmon/
 • http://www.lanasa.net/ (satel·lits, missions, webcams…)
 • http://www.meteosat.com/ (imatges i mapes)
 • http://www.ema-amb.com/ca/recursos/jocs/deixalles/index.htm joc de les deixalles
 • http://www.xtec.net/aulanet/ud/socials/index.htm
 • http://www.bcn.es/ (ajuntament de Barcelona)
 • http://www.bcn.es/nomenclator/ (història dels carrers de Barcelona)
 • http://www.bcn.es/catala/laciutat/barcelona/ (a vista d’ocell)
 • http://go.hrw.com/atlas/span_htm/oceans.htm (atles mundial)
 • http://www.xtec.es/~xripoll/art0.htm (història de Catalunya)
 • http://www.torredelpalau.org/guiacat/ (Fa un recorregut per la geografia, història, art, folklore, festes, tradicions i la gastronomia catalanes. Amb fotografies, esquemes, mapes i altre material divers)
 • http://www.google.com/maps (mapes i fotos satel·lit)
 • http://www.egiptologia.com/
 • http://www.xtec.es/recursos/socials/mapes/index.htm (mapes
 • http://www.historiesdecatalunya.com/cronologia/cronologia.htm (història)
 • http://www.buxaweb.com/historia/index.htm
 • http://www.xtec.es/ies-miquel-tarradell/socials.htm
 • http://www.xtec.es/~mnavazo/ (muntanyes del món)
 • http://www.xtec.es/aulanet/ud/socials/cultures/index.htm (escola de les cultures)
 • Projecte 1×1

  El projecte eduCAT 1×1 és la concreció a Catalunya del projecte “Escola 2.0”. Té tres característiques principals:

  1. Proporciona a l’alumnat ordinadors ultraportàtils com a eines personals de treball.
  2. Dota totes les aules que hi participen amb pissarres digitals i xarxa local sense fil Wi-Fi.
  3. Substitueix progressivament els llibres de text en paper per llibres de text electrònics gratuïts per a l’alumnat

  Fase 1: del setembre al desembre del 2009

  Participa en aquesta fase del projecte l’alumnat de primer d’ESO de 200 centres de secundària voluntaris.

  Es desenvolupa en dues modalitats:

  a) Modalitat 1×1

  Hi participen 63 centres, aproximadament 6.222 alumnes.

  Requisits

  * Les aules han de tenir pissarra electrònica i xarxa Wi-Fi.
  * En el 60% de les matèries (almenys 5 assignatures) s’han d’utilitzar llibres de text i quaderns d’exercicis electrònics.
  * El professorat ha d’emplenar uns qüestionaris d’avaluació dels materials digitals.
  * Tot l’alumnat i el professorat han de tenir un ordinador personal.

  b) Modalitat de coexistència

  Hi participen 137 centres, aproximadament 15.775 alumnes.

  Fins al desembre del 2009 es combina l’ús dels llibres de text en paper amb el dels electrònics, tant a l’aula com a casa, i no cal tenir ordinador.

  A partir del gener del 2010, quan el centre ho consideri convenient, es podrà passar a la modalitat 1×1.

  Requisits

  * Les aules han de tenir pissarra electrònica.
  * En el 25% de les matèries (almenys 2 assignatures) s’han d’utilitzar llibres de text i quaderns d’exercicis electrònics.
  * El professorat ha d’emplenar uns qüestionaris d’avaluació dels materials digitals.
  * Els centres han de tenir espais amb ordinadors connectats a Internet on l’alumnat pugui fer els exercicis o consultar els llibres electrònics fora de l’horari escolar.

  Fase 2: del gener a l’abril del 2010

  Es preveu treballar amb 8 centres d’educació primària per estudiar com cal plantejar el projecte 1×1 en l’educació primària. Quatre d’aquestes escoles tenen encomanada la missió d’elaborar una guia de bones pràctiques, atès que ja han experimentat l’ús intensiu de l’ordinador a l’aula; les altres quatre escoles són les encarregades de posar-les en pràctica.

  Fase 3: de l’abril al juny del 2010

  S’han d’incorporar a la modalitat 1×1 aproximadament 11.500 alumnes més.

  Fase 4: a partir del setembre del 2010

  A l’inici del curs 2010-2011 el projecte eduCAT 1×1 s’ha d’estendre a tot l’alumnat de primer i segon d’ESO. Posteriorment, s’haurà d’ampliar als darrers cursos de primària.

  Compra i finançament

  El preu total de l’ordinador és de 300 euros. A l’hora de comprar-lo l’alumnat té accés a una oferta cofinançada al 50% pel Departament d’Educació, de manera que només n’ha de pagar la meitat del preu total, 150 euros; els altres 150 euros són a càrrec del Departament d’Educació.

  Les famílies que s’acullen a aquesta oferta han de comprar un ordinador homologat a través d’unes empreses distribuïdores amb els quals s’estableixen convenis de col·laboració; si no estan interessades en aquesta oferta, però, poden comprar el model d’ordinador que vulguin i on vulguin, sempre que segueixin les indicacions imposades pels centres.

  Per a més informació

  http://www20.gencat.cat/portal/site/Educacio/menuitem.cbdab11d5a3f9031c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=29d4e454395a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=29d4e454395a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

  Alexandria

  Alexandria és una biblioteca de recursos desenvolupada pel Departament d’Educació que permet pujar alguns tipus de materials educatius digitals, com ara cursos Moodle, per facilitar la seva posterior localització i intercanvi. L’accés als recursos d’aquesta biblioteca és obert i, per tant, qualsevol pot visualitzar-los i descarregar-los . Ara bé, per valorar els materials existents o bé, fins i tot, per compartir recursos nous és necessari disposar de nom d’usuari/ària i contrasenya de la XTEC.

  És important llegir les condicions d’ús abans d’utilitzar aquest servei perquè l’accés a aquest espai porta implícita la seva acceptació.

  Educació impulsa un web de continguts educatius digitals que aplegarà els diferents materials produïts per editorials, docents i entitats

  Dins del Projecte Educat 1×1 dirigit principalment a la Secundària, podem llegir des de divendres a Gencat les fases que està prenent definitivament el projecte:

  “El departament d’Educació, en un pas més en la consolidació del projecte de digitalització dels llibres de text, impulsarà la creació d’un web, “Empúries”. Es tracta de la primera plataforma que aplegarà els continguts educatius digitals de les diferents editorials que vulguin participar-hi, així com dels materials que dissenyin els propis professors. Aquesta iniciativa suposarà recollir l’extensa varietat de material curricular digital existent i posar-los en una plataforma que estigui a l’abast de l’alumnat i el professorat català.”

  “Un dels principals objectius de “Empúries” és que l’alumnat tingui facilitat d’accés als continguts educatius amb garanties de qualitat. Els docents, de la seva banda, podran crear els seus propis continguts a partir d’altres ja existents en les editorials del sector, i posteriorment podran compartir-los amb la resta de professionals a través de la plataforma.”

  “La intenció del departament d’Educació amb aquesta proposta és aconseguir, amb el temps, la gratuïtat dels llibres de text per a les famílies de l’alumnat. Per això, Educació finançarà a través d’un moneder electrònic la compra de les llicències dels llibres digitals a les famílies. Aquestes, de la seva banda, podran carregar el moneder electrònic per a facilitar la compra de material complementari i addicional (com per exemple, material de reforç de matemàtiques que pot ser d’utilitat per a l’alumnat i per a les famílies o material específic sobre els instruments musicals elaborat per una coral o professional del sector).”

  http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do;jsessionid=2h2sLK2T9TTjDgx0f2K3LnWTGhh0V1QwkmsGdp1TN5n1SGdBZdcD!1918387763?id=29481

  “L’objectiu és que el web comenci a funcionar a ple rendiment el proper mes de setembre de manera que tot l’alumnat que estigui participant en el projecte 1×1 pugui comprar els materials bàsics del currículum a través de la plataforma i que les famílies, els docents i per tant, també el propi alumnat disposi de materials addicionals que expliquin parts concretes de les matèries per a un aprofundiment del coneixement assolit.”

  El calendari proposat és :

  – 1/5/2010: Primera versió de la plataforma “Marsupial”
  Els docents podran conèixer l’oferta de continguts educatius per al curs 2010-2011 amb prou temps per poder fer una selecció acurada abans de l’estiu

  – 15/2/2010: Publicació del concurs de concessió
  – 15/5/2010: Adjudicació del concurs de concessió
  – 1/9/2010: Posada en servei de la primera versió de la plataforma Empúries

  Dossier de la presentació de la plataforma “Empúries”

  La Capella Sixtina en 360 graus

  El mateix Vaticà i els seus Museus van posar no fa masses dies, a disposició de la xarxa una visita virtual a la Capella Sixtina. Feu una mirada, es pot tombar i apropar-se a qualsevol punt amb vista de 360 graus i ampliació:

  http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

  Amb activitats com aquesta  podem apropar al nostre alumnat mínimament a una de les maravelles del món. I partint d’un recurs com aquest podem treballar la plàstica , l’expressió oral i l’expressió escrita.

  Existeixen més vistes de 360º, en el següent enllaç trobareu una pàgina amb vistes de 360º de les set meravelles del món.

  http://www.panoramas.dk/7-wonders/