L’EQUIP DOCENT

L’equip docent de l’escola Saavedra el formem un grup de 16 mestres amb diferents especialitats que som els/les responsables de l’acollida i l’educació dels vostres fills/es.

L’equip Directiu:
o Directora : Leonor Franch
o Cap d’Estudis: Rosa Mª Fonollosa
o Secretària : Mª Francesca Bartolomé

– 3 tutors/es a Ed. Infantil
– 1 Mestra suport Ed. Infantil
– Especialistes d’Educació Especial, Música, Anglès (a partir de p4) i Ed. Física.
– 6 tutors/es Ed. Primària
– 1 tutora Aula d’Acollida
– Mestres de suport i diversitat
– Mestra/e de religió (primària)

Altres:
– Personal de Serveis educatius externs: psicopedagoga, assessora LIC, assistenta social del Departament, Logopeda, professora de teatre i assessora de plàstica de l’Ajuntament.
– Personal no docent:
o 1 Conserge
o Auxiliar administrativa,
o Equip de cuina i monitores de menjador
– Personal de neteja (Contractat per l’Ajuntament)