AMPA

AMPA (Assossiació de mares i pares de l’escola)

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’escola. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

Dibujo AMPAL’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la  col.laboració entre pares i mares, direcció de l’escola i mestres.

La Junta Directiva és qui regeix, administra i representa l’associació, i està composada pel president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i vocals que han estat estat votats pels pares i mares de l’escola. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

La Junta actual es va constituir el Novembre de 2006 i es va renovar al Novembre de 2010, tot i que hi ha hagut noves incorporacions i baixes en el transcurs del temps.

A la taula següent podeu veure els membres que la formen actualment i el seu càrrec:

AMPALa quota es paga anualment i és de 10€/família. Amb aquesta quota es pot col·laborar en les festes i celebracions que es fan a l’escola per als nens/es a més de fer front a d’altres despeses que te el centre. L’AMPA també possibilita que els associats obtinguin a més bon preu els xandalls de l’escola.

Per a què serveix l’AMPA?

• És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de families.
• Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
• Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
• Participa en la presa de decisions i en el govern del col·legi mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.

Aquest curs volem seguir amb les xerrades que feiem els últims divendres de cada mes on compartíem inquietuds sobre l’educació dels nostres fills/filles al temps que ens preníem un café. Us hi esperem!