HISTÒRIA

Petita història de l’Escola Saavedra

L’Escola Saavedra, un dels principals centres educatius de la ciutat, té una llarga història que la converteix en la primera escola construïda especialment com a centre de titularitat pública. Així, fou el 8 de maig de 1911 el dia en que es va procedir a l’acte protocol·lari de col·locació de la primera pedra. L’antiga escola es va inaugurar l’any 1913.

L’escola al llarg de la seva història experimenta diverses aturades i trasllats, la Guerra del 36, la construcció de l’aparcament,… fins l’any 1994 en que es trasllada per enderrocar l’antic edifici i construir-ne un de nou.

Coincidint amb el nou curs escolar 2001-02, l’escola recupera la seva ubicació original, després d’una llarga absència, tot al bell mig del centre urbà de Tarragona i al costat de les muralles. Això ha fet que des de sempre l’escola ha tingut com un dels seus plantejaments educatius el que l’alumnat pugui conèixer i fruir de les immenses possibilitats que l’entorn cultural i històric ens permet.