Contacta

Persones de contacte de cada facultat:

Universitat de Barcelona

ROSER BOIX TOMAS:   roser.boix@ub.edu

Universitat Autònoma de Barcelona 

ENRIC VILAPLANA:   enric.vilaplana@uab.es

Universitat de Lleida

MARIPAZ LÓPEZ:   mariplopez@gmail.com

Universitat Rovira i Virgili

M. CONCEPCIÓ TORRES:   mariaconcepcio.torres@urv.cat

Universitat de Girona

JORDI FEU:   jordi.feu@udg.edu

Universitat de Vic

JOAN SOLER:   joan.soler@uvic.cat

Universitat Ramon Llull (Blanquerna)

PIA MARQUILLES:   pietatmf@blanquerna.url.edu