PC desendollat

Reptes PC desendollat XTEC

https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/repte-mensual-pc-desendollat/

Proposta d’activitats d’Anna Matamala i Oscar de Paula, escoles FEDAC

https://ja.cat/pcdfedac

Proposta d’activitats de l’escola Estel de Molins de Rei

CS unplugged

CS unplugged és una col·lecció de material didàctic gratuït que proposa una sèrie de jocs i puzles amb l’ajuda de cartes, cordes, llapis de colors i moviment.

L’alumnat ha de resoldre reptes basats en regles senzilles i en el procés d’indagació i de resolució d’aquests reptes descobreix idees per compte propi.

https://classic.csunplugged.org/wp-content/uploads/2014/12/unpluggedTeachersDec2008-Spanish-master-ar-12182008.pdf

https://www.csunplugged.org/es/

Mis amigos Robot

És una activitat que permet introduir a no iniciats en el món de la programació, introduïnt alguns conceptes com programar, algoritme o codi font.

http://blocs.xtec.cat/roboticasalvador/files/2021/12/MisAmigosRobot.pdf

https://www.programoergosum.es/tutoriales/programar-sin-ordenador-con-mis-amigos-robots/