Fonts d’informació i recursos

Itinerari kudi i macrokudi d’activitats de pensament computacional a l’aula. Departament d’Educació

Pensament computacional, programació i robòtica educatives a la XTEC
https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica