Monthly Archives: octubre 2012

Catalanitzar la Raspberry Pi

Raspberry Pi Model-B

Raspberry Pi Model-B

 

A l’instal·lar Debian a la Raspberry Pi, la configuració de teclat, missatges i interfície per defecte és en anglès. Per a catalanitzar-la hem de fer:

1) Canviar la codificació de l’idioma:
Obrim una consola -usuari pi, contrasenya raspberry-
Executem la comanda sudo dpkg-reconfigure locales. Ens salta una finestra que ens mostra la llista de locales existents. Hem de buscar catala (ca_ES) amb codificació UTF-8. Quan la localitzem la triem amb la barra espaiadora. Podem mantenir també locales en anglès i espanyol. Piquem intro i es generen els locales.

2) Ara el teclat:
Obrim una consola i executem la comanda sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration. Podem triar el teclat genèric de 105 tecles i la disposició Espanya-Variant catalana amb L amb punt volat. La resta de qüestions deixem les que ens suggereix per defecte.

3) La zona horària
Piquem a la consola sudo dpkg-reconfigure tzdata. Triem Europa i després Madrid.

4) Reiniciem amb sudo reboot