Tag Archives: Pràctica 3. Músiques del món

Quatre instruments musicals d’Europa

   

Instrument musical de corda percudida d’ Hongria, Balcans.

El Cymbalum o cimbalón és un instrument musical dels gitanos hongaresos, probablement d’origen oriental. Les seves primitives formes són conegudes a Pèrsia, Aràbia i al Càucase.
Aquest  instrument es toca al copejar les seves  125 cordes amb  l’ ajuda de dos petits martellets. El seu to és una mica intermig entre el del piano i l’arpa.  En ell és possible variar tant el seu timbre como el seu volum, desde la més intensa sonoritat fins  al més  petit dels susurres.

Audició:

CYRIL DUPUY, cymbalum, festival LA DAME DES AULNES

 

 2. Cítara

  

Instrument  folcklòric de corda pinçada de l’Europa Central.

Modernament  té forma trapezoidal y el nombre de les seves cordes varia de 20 a 30. Es toca amb una púa o amb els dits. És d’una  grandària superior a la del violí encara que existeixen  diverses grandàries.

Audició:

Cançó Imagine

 

 3. Mandolina

       

Instrument musical de vuit cordes formant part dins de la música de la familia dels cordòfons de corda pinçada.

 

El número i tipus de cordes de la mandolina ha sigut variable segons el temps i el lloc, però la configuració predominant avui en dia és la de la mandolina napolitana amb quatre cordes dobles afinades com el violí. Les cordes de la mandolina es polsen amb púa o plectre. La caixa de ressonància pot ser cóncava o plana.

 

Hi ha dos tipus de mandolines la napolitana de Nàpols  i la milanesa de Milà.

 Audició: Bourrée de J.S Bach

Lute Suite en Mi menor, BMV 996

 

 4. Pandereta

 

Instrument musical de percussió que es classifica dins del grup dels membranòfons. Instrument musical constituït per un partxe de cuir tensat sobre una anella amb petits platerets metàlics al voltant.

És utilitzada en el folcklore mediterrani i en les danses gitanes

  Audició:

Dudu Tucci Pandeiro Maracatu