Tag Archives: Santiago Rusiñol

L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE

La novel·a s’estructura en tres parts: la primera, és sobre el naixement, infantesa i casament de l’Esteve, dins el marc de la fundació i engrandiment del negoci; la segona, ens presenta l’Esteve com a model de botiguer i és dins aquest marc de prosperitat que esclata el conflicte amb el seu fill Ramon, que vols ser artista i no vol heretar el negoci familiar; la tercera, és la de la conciliació de l’artista amb la classe social a la que pertany.

És una obra gairebé autobiogràfica , on l’autor ha sabut plasmar molt bé la funció històrica de la burgesia i al mateix temps el conflicte entre l’artista i la societat que l’envolta.