Després del Carnaval

OBJECTIU  5: acabament festa de carnaval

ACTIVITAT 5.1:  Dimecres de cendra

METODOLOGIA:

Agrupament: tot el grup, petits grups i treball individual

Espai: aula, rebedor de l’escola  i pati

Material: materials diversos com cartolina, pegament, llàpissos, colors, tisores.

Procediment: la mestra explica com acaba la festa de carnaval i fa referència a “l’enterrament de la sardina”. Els nens fan en petits grups una sardina retallada amb cartolina a la que se li posa una senzilla disfressa.  A la tarda surten al pati i figuren l’enterrament de la sardina posant-les totes en una capsa o similar.

 

ACTIVITAT 5.2:  Vella Quaresma

METODOLOGIA:

Agrupament: alumnes de P3, P4 i P5

Espai: sala polivalent Educació Infantil

Material: cartolines de colors, roba

Procediment: tots els nens i nenes d’Educació Infantil davant d’una Vella Quaresma feta amb cartolina i roba, canten la cançó i li treuen una cama. (Prèviament, dies abans, es pot fer l’activitat de confeccionar la Vella Quaresma de manera col·laborativa entre tots els nens d’Educació Infantil: cada grup classe fa un tros de la figura, una cama…tenint en compte que ha de ser una figura gran)

https://www.youtube.com/watch?v=TTBEbzrWq68

https://www.youtube.com/watch?v=ZKphX44EuFA

 

ACTIVITAT 5.3: recordatori

METODOLOGIA:

Agrupament: tot el grup

Espai: aula, escola

Material: vídeo de carnaval

Procediment: es pot fer un video o presentació de fotos amb música (Windows Movie Maker, Studio Pinnacle…) per tal de recordar els continguts del tema de carnaval. Després es pot penjar al Blog, per què les famílies el puguin veure.

Els pares també poden participar fent arribar alguna foto del seu fill disfressat.