Abans de Carnaval

OBJECTIU 1: conèixer elements fonamentals de la festa de carnaval.

ACTIVITAT 1:Explicació general del tema de carnaval

METODOLOGIA:

Agrupament:  explicació al tot el grup.

Espai: aula P5

Material: PDI amb material de fotos dels elements més significatius de carnaval i conte.

Procediment: la mestra fa una explicació general sobre els aspectes més importants de carnaval, amb el suport de material visual i sonor PDI. Seguidament  completa la explicació amb el conte de Carnestoltes i la Vella Quaresma, projectat a la PDI.

https://www.youtube.com/watch?v=7t8MayVIBpg

 

OBJECTIU 2. Treballar sobre els menjars típics de l’època de carnaval.

ACTIVITAT 2.1:  conèixer els menjars típics (truita, botifarra d’ou, coca de llardons, bunyols…)

METODOLOGIA:

Agrupament: explicació amb PDI a tot el grup i treball individual .

Espai: aula P5

Material:  materials visuals PDI, paper i llapis.

Procediment: la mestra fa una primera explicació general a tot el grup amb suport del material PDI (fotos dels menjars) tot fomentant la participació. Després els alumnes treballen una fitxa de manera individual, on hi ha dibuixos de diferents tipus de menjars, entre aquests els típics de carnaval, que han d’encerclar, pintar i completar el nom.

 ACTIVITAT 2.2: Sortida per menjar la truita.

METODOLOGIA:

Agrupament: tot el grup de P5 fa la sortida, a un bosc o parc proper a l’escola, on esmorzaran un entrepà de truita. Prèviament les famílies hauran col·laborar en l’esmorzar.

Espai: exterior

Material: càmera de filmar i fotos

Procediment: des del Blog d’Educació Infantil es convida a les famílies a col·laborar per tal de motivar els nens de cara a la sortida i per què els hi posin d’esmorzar truita. També es pot fer una sortida on alguns pares i mares hi assisteixin com a col·laboradors/acompanyants. Es filmarà la sortida i es faran fotos i es penjaran al Blog. A les imatges visuals (filmació, fotos) es pot afegir audio dels comentaris dels alumnes (Audacity)

 

OBJECTIU 3: la disfressa de carnaval

ACTIVITAT 3.1: Consignes

METODOLOGIA:

Agrupament: tot el grup

Espai: aula, escola

Material: nassos, barrets, mitjons

Procediment: amb el suport visual de la PDI es pot visualitzar la consigna sobre amb quin detall han de venir els nens/es el dia següent a l’escola.

 

ACTIVITAT 3.2: conèixer disfresses diferents

METODOLOGIA:

Agrupament: tot el grup i en petits grups

Espai: aula

Material:

Joc de disfresses a la PDI: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=1044

Jocs

Tants caps, tants barrets: http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/carnaval/carnaval.swf

Siluetes de disfresses

http://www.edu365.cat/infantil/explora/siluetes.htm

Varis jocs de carnaval:

http://ferdemestres.blogspot.com.es/2013/01/el-carnaval-i-les-tic.html

Procediment: en grups els alumnes podran jugar a aquests jocs sobre el tema de carnaval (ordinador) La mestra pot posar èmfasi en la diversitat de detalls que ens pot fer a tots diferents.