Projecte Carnaval TAC

755dicas_de_carnaval1

PROJECTE  CARNAVAL TAC

Objectiu general

Aquest projecte de carnaval TAC va dirigit als alumnes de P5 i llurs famílies.

Té com a objectiu general que els alumnes entenguin la  festa de Carnaval, tot treballant els temes més significatius, i a través de la seva participació activa.

Continguts

Es treballaran els temes fonamentals de la festa de Carnaval, que es poden resumir en:

 • El significat de la festa
 • Calendari (dijous gras, festa, dimecres de cendra, quaresma…)
 • Protagonistes: Carnestoltes, Vella Quaresma, rua/comparses.
 • Moments principals: pregó, consignes, judici.
 • Disfresses
 • Cançons populars
 • Menjars típics de la festa

Temporalitat: 2n trimestre (gener /febrer)

Metodologia

Cadascun dels continguts s’aniran treballant de manera conjunta amb els nens a l’escola i també una part amb les famílies.

En el treball amb els alumnes es proposaran activitats de diferents tipus i dificultat, on tots els alumnes puguin ser inclosos i puguin desenvolupar les seves capacitats, al voltant de la festa de Carnaval. Els continguts es treballaran tant de manera individual, com en petits grups de treball cooperatiu, tot fomentant l’autonomia dels alumnes.

Al treballar els continguts es faran servir materials en formats diferents, per tal de facilitar el procés d’aprenentatge i fomentar l’atenció a la diversitat dels alumnes (materials audiovisuals, gràfics, reals…)

Amb les famílies, es propiciarà la comunicació i participació a través del blog del cicle, fent-les partícips del que es treballa amb els nens/es, per tal que hi puguin col·laborar (consignes disfressa,cançons,  menjars…)

 

Activitats

 • Sortida: excursió a algun espai natural, per menjar la truita.
 • Jocs individuals o en petit grup a l’ordinador, sobre tema Carnaval (disfresses, cançons)
 • Elaboració de la disfressa individual
 • Activitats relacionades amb Carnaval: pintar, retallar, ressaltar, modelar, enganxar; comentar i mirar contes.
 • Participació en la rua de l’escola (recorregut pel barri)
 • Festa de Carnaval de l’escola i els pares.
 • Vella Quaresma:  es canta la cançó.
 • Dimecres de cendra: enterrament de la sardina (sortida a un bosc proper a l’escola)
 • Dinamització del Blog d’Educació Infantil

 

Recursos

Diferents materials: paper, cartolina, pegament, plastilina, llàpissos i colors.

PDI, CD audio, materials audiovisuals

 

Avaluació

Grau d’assoliment dels continguts per part dels alumnes (entendre què significa Carnaval, fer bé les consignes corresponents,entendre cada personatge o element significatiu…)

Nivell de participació dels alumnes en les activitats

Nivell de col·laboració de les famílies en les activitats proposades (festa de Carnaval, disfressa, menjar…)

Es realitzarà una avaluació continuada durant el període en què s’estigui treballant el tema del carnaval, de manera que es pugui valorar el procés i el resultat de les activitats.