Ordinadors

Els ordinadors provenen de la renovació dels propis de l’institut o donats per empreses i entitats.
En l’àmbit del maquinari són netejats amb compressor, revisats i configurats.
I quant al programari s’instal·la una distribució Linkat amb perfil blau perquè:
  1. La llicència és lliure.
  2. Inclou aplicacions adients per centres educatius.
  3. Està basada en Ubuntu.
  4. És lleugera amb escriptori LXDE  (consumeix molt pocs recursos)
  5. Ben documentada.

Reutilització d'ordinadors