Escoles

Els principals receptors dels ordinadors són centres d’educació infantil i primària del camp de Tarragona. El procediment és el següent:

  1. Les escoles interessades envien una sol·licitud al director del nostre institut.
  2. La direcció estudia el document i si és viable aprova la donació.
  3. Alumnes de cicles formatius d’informàtica de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i de grau superior d’Administració de Sistemes i Xarxes seleccionen, revisen, instal·len i posen al dia els equips.
  4. Personal d’aquests centres ve a buscar els equips.

Escoles participants:

Reutilització d'ordinadors