Objectius

Pels alumnes de cicles d’informàtica de l’Institut Vidal i Barraquer

 • Realitzen pràctiques amb més varietat d’equips (maquinari) que els disponibles en els laboratoris de les classes de:
  • desmuntatge
  • revisió
  • muntatge
  • inventariat
 • Instal·len, comparen i seleccionen el sistema operatiu i programari més adequat: es prioritza el programari lliure per:
  • evitar restriccions de llicències
  • retrocompatibilitat.
 • No són un exercici més de classe amb un escenari simulat, són equips que han de funcionar en un lloc de treball real.

Per les escoles receptores

 • Disposen de més equips, si pot ser almenys un per aula, fins i tot en el cicle d’infantil.
 • Aquests equips estan actualitzats i són eficients.
 • Mestres i alumnat coneixen noves eines TIC per a l’aula i educació.

Per l’entorn

 • Cohesiona diversos centres de la zona amb l’ús de l’ordinador com a nexe d’unió.
 • Reutilització, es dóna “nova vida” a la gairebé ferralla en lloc d’augmentar els residus electrònics.
  • En l’institut anualment es renoven desenes d’ordinadors.
  • Els més vells s’emmagatzemaven per a pràctiques i com a reserva en el magatzem però cada any ha anat creixent l’ocupació.
 • Forma part d’Escola Verda i Innova FP.

Reutilització d'ordinadors