EL PROJECTE

El projecte Els enigmes en la poesia de Joana Raspall, que té com a producte final aquest catàleg virtual de poesia de la nostra estimada poetessa, ha estat un camí llarg d’aprenentatge.

La idea original del catàleg és de la Mireia Manresa (professora de Secundària a l’IOC, companya de la UAB i del grup de recerca Gretel i gran amiga) i meva (tutora d’aquest grup tan vital i entusiasta de 6è, Les talpetes). Durant el procés del projecte, les talpetes i jo hem anat avançant, però amb el suport i participació, en la distància, de la Mireia i, presencialment, de la Marta Alsius, directora de l’escola, amiga i qui més mèrit té de la part tècnica i organitzativa del bloc que hem creat.

El projecte, metodològicament i didàcticament, parteix de l’enfocament que formula Camps (2003) a l’hora de programar projectes de llengua. En el nostre cas, partim de la literatura a través d’una “proposta de producció oral i escrita amb una intenció comunicativa concreta(…) La concreció verbalitzada de què i per a qui es llegirà i s’escriurà, així com què s’aprendrà amb això” (Colomer, 2005).

Ens va semblar que un catàleg era un producte útil per a la comunitat que contribuïa a commemorar l’any del centenari de l’autora a través d’una classificació poètica accessible a la web. També crèiem que era una manera efectiva d’activar l’aprenentatge sobre el gènere poètic. Haver de classificar poemes per construir un catàleg (gairebé base de dades) on els usuaris hi puguin cercar segons diferents criteris feia que els infants analitzessin els poemes tenint present sempre unes categories que ells mateixos havien decidit i portava a la comprensió dels textos perquè calia cercar-ne el sentit amagat (els enigmes) per tal de poder-lo explicar al públic receptor del catàleg.

El disseny, a grans trets, va ser el següent:

FORMULACIÓ DEL PROJECTE

Què es farà? Un catàleg virtual de poesia de l’autora Joana Raspall.
Amb quina projecció social? Compartir a la xarxa l’apropament a l’univers poètic d’una autora i facilitar la cerca de poemes de la mateixa.
Qui seran els destinataris? Tota la comunitat educativa i les persones que visitin l’espai virtual.

FORMULACIÓ DELS OBJECTIUS D’APRENENTATGE

– Familitaritzar-se amb el llenguatge poètic, analitzant les estructures lingüístiques pròpies (mètrica, figures estilístiques, organització sintàctica) i l’estructura discursiva (de què parlen els poemes, amb quina intencionalitat, què diuen, a qui).
– Apropar-se a la poesia de la mà d’una autora. En aquest cas, Joana Raspall, en motiu del seu centenari.
– Conèixer i contextualitzar l’obra de l’autora en un temps i un espai per poder veure aquestes ressonàncies en la seva poesia.
– Comprendre i analitzar textos poètics.
– Saber escriure un breu comentari d’un poema aplicant els elements d’anàlisi treballats.
– Aplicar estructures analitzades a petites creacions personals.
– Ser capaç de seleccionar textos poètics, aplicar-hi classificacions i saber justificar la tria i la classificació.
– Conèixer la poesia com a forma d’expressió literària i cultural.
– Analitzar els catàlegs i la seva funcionalitat.
– Estructurar un recull de poemes en forma de catàleg.

FASES PRINCIPALS DEL PROJECTE

1. Apropament lliure a la poesia de Joana Raspall

En aquest primer moment, es van configurar els equips de treball i es va facilitar als nens i nenes llibres de poemes de l’autora. Cada equip va triar lliurement un poema, va justificar la tria i va establir categories per poder agrupar el seu poema tenint en compte la resta. Es van pensar col•lectivament diverses maneres d’agrupar els poemes. També es van establir converses sobre aspectes que s’anaven descobrint sobre la poesia i que no se sabia si serien indicis certs o tan sols intuïcions que no anirien més enllà.

2. Anàlisi de la poesia de l’autora

Tenint com a guia i suport constant la unitat didàctica “Una exposició de poesia” (proposta que apareix com a material escolar a Ull de bou. Llengua Catalana. Cicle Superior d’Educació Primària, 2. Barcelona: Barcanova, 1995.), es van abordar quatre aspectes d’anàlisi per endinsar-nos en la poesia de Joana Raspall: els temes (que nosaltres vam anomenar enigmes pensant en tot allò que un autor/a vol transmetre, però que queda amagat per als infants inexperts darrere els protagonistes i d’aquí el títol del projecte), el llenguatge i els seus recursos (bàsicament la metàfora, la comparació i la personificació), el ritme i la rima i les tipologies textuals.

A mesura que els alumnes s’anaven fent experts en l’anàlisi i univers poètic de l’autora, es van anar elaborant alguns comentaris de text dels poemes. Tots el que hi ha al catàleg són molt personals i amb molt poca ajuda per part de la mestra. Cada alumne en va fer un a mig projecte i un al final.

3. Descobriment de l’univers personal de la poetessa

Paral·lelament a l’anàlisi de les característiques de la poesia de l’autora, els nens i nenes es van començar a endinsar en el seu univers més personal. Es va facilitar als alumnes llocs web i alguns textos en paper (bàsicament entrevistes) sobre l’autora i es va anar construint un quadre amb les informacions que es trobaven. Us deixem l’enllaç al bloc perquè pugueu veure tot el que es va consultar:

http://blocs.xtec.cat/cepcescaldea3r/els-enigmes-en-la-poesia-de-joana-raspall/tercera-fase-ens-apropem-a-joana-raspall/

En aquest moment, es van poder establir relacions entre el que s’analitzava als seus poemes i el que s’anava descobrint sobre Joana Raspall en la seva vessant més íntima.

4. Anàlisi de catàlegs

A partir de catàlegs de botigues, videoclubs, empreses… es van analitzar diferents possibilitats de cerca i es va reflexionar sobre la importància que les categories que es creessin havien de tenir sentit i ser útils per a un usuari que està buscant.

A partir d’aquí i pensant en l’anàlisi dels poemes, es van decidir les categories del catàleg.

5. Elaboració del catàleg

Durant totes les fases, es van anar guardant els poemes que es feien servir: tant els que els alumnes triaven, com el que la mestra seleccionava per a fer diversos anàlisis.

Amb les categories creades i tot el recull de poemes treballats, tan sols calia passar tots els poemes per les diverses categories i, a la vegada, anar gravant les veus dels alumnes llegint els poemes del catàleg.

6. Presentació del catàleg

El projecte acaba amb la presentació a la xarxa (a través de persones i xarxes socials) i a les famílies i companys de l’escola del catàleg de poesia que els alumnes de 6è han estat elaborant durant dos trimestres i una mica més.

Lara Reyes López
Tutora de 6è de l’escola Francesc Aldea i Pérez (Terrassa)
Maig de 2013