Arxiu de la categoria: 5th Grade Tasks

5è – Task number 1

–> Copy and paste the two questions into an e-mail, find the answers and send them before next Friday).

(copia i pega les dues preguntes en un correu electrònic, troba les respostes i envia-les abans del pròxim divendres).

1.- HOW DO YOU SAY… IN ENGLISH? (Basketball Vocabulary -part I-)

a) PASSE DE PIT = ____________

b) PASSE PICAT = ____________

c) PASSES = ____________

d) ENTRADA A CISTELLA = ____________

e) TAP = _____________________

f) LLENÇAMENT LLIURE = _________________________

.

2.- WHAT IS THIS IN ENGLISH? (P.E. Equipment Vocabulary -part I-)

These are ________________.

This is a_________________________.

These are _________________________.

These are _________________________.

These are _________________________.