Arxiu mensual: gener de 2015

BASKETBALL VOCABULARY (part I)

En aquesta primera avaluació es treballa, entre d’altres coses, la iniciació al Bàsquet i, en el nostre cas, per edat, el Mini-Bàsquet.

Aquí trobarem un petit llistat d’algunes de les paraules més emprades quan es practica aquest esport.

 • Rebounding = REBOT
 • Three Second Violation = 3 SEGONS DINS LA ZONA
 • Chest Pass = PASSE DE PIT
 • Block = TAP
 • Bounce Pass  = PASSE PICAT
 • Zone = ZONA
 • Free Throw = LLENÇAMENT LLIURE
 • Lay-up  = ENTRADA A CISTELLA
 • Intentional Foul = FALTA ANTIESPORTIVA
 • Traveling = PASSES
 • Over and Back Violation = CAMP ENRERA
 • Personal Foul = FALTA PERSONAL

6è – Task number 1

–> Copy and paste the two questions into an e-mail, find the answers and send them before next Thursday)

(copia i pega les dues preguntes en un correu electrònic, troba les respostes i envia-les abans del pròxim dijous)
 1.- HOW DO YOU SAY IN ENGLISH…? (from Body Parts Vocabulary, part I) The words in green are EXTRA!

+ CANELL : _________                    + DIT POLZE: ___________

+ BARBETA: ___________             + PUNY: ___________

+ CELLES: ___________                 + AIXELLA: ___________

+ LLENGUA: ___________             + LLAVIS: ___________

+ TALÓ: ____________                   + PIT: ___________

+ AVANTBRAÇ: ____________      + CINTURA: ___________

2.- Complete the information about MICHAEL JORDAN (from October Sport’s Celebrity):

-MICHAEL JORDAN  was born on ______________. He is _______    years old.

-He was born in the city of ___________, in the country of ________.

-He is _______ tall, and weighs _________.

-He studied at ________________ High School, and went to the University of ____________________________________.

-He won____ NBA Championships and two _______________ Medals.

-In the year ____ he become the NBA Rookie of the Year.

5è – Task number 1

–> Copy and paste the two questions into an e-mail, find the answers and send them before next Friday).

(copia i pega les dues preguntes en un correu electrònic, troba les respostes i envia-les abans del pròxim divendres).

1.- HOW DO YOU SAY… IN ENGLISH? (Basketball Vocabulary -part I-)

a) PASSE DE PIT = ____________

b) PASSE PICAT = ____________

c) PASSES = ____________

d) ENTRADA A CISTELLA = ____________

e) TAP = _____________________

f) LLENÇAMENT LLIURE = _________________________

.

2.- WHAT IS THIS IN ENGLISH? (P.E. Equipment Vocabulary -part I-)

These are ________________.

This is a_________________________.

These are _________________________.

These are _________________________.

These are _________________________.