Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem un article de la pàgina web en relació al nostre Consell Escolar, hem recollit en ell els acords presos al darrer Consell Escolar.

En breu trobareu una pestanya directa a la part superior de la pàgina principal amb el nom “Consell Escolar”. Ens permetrà fer el seguiment dels acords presos al si del Consell i fomentar la participació, mitjançant els representants de cada sector.

Article: El Consell Escolar

El Consell Escolar és un dels órgans de representació de tots els sectors de la Comunitat Educativa. Actualment el nostre Consell Escolar està configurat, d’acord a les nostres Normes d’Organització i Funcionament per:

 • La Direcció de l’escola que exerceix la presidència. Pietat Vega.
 • La Cap d’estudis. Núria Mas.
 • Cinc representants dels mestres. Sandra Tàpia, Ester Parera, Enric Calvet, Montserrat Castellví i Joana López.
 • Cinc representants dels pares, un dels quals ve designat per l’AMPA. Estefania Vázquez, Jaume Mas, Milagros Córdoba, Sandra Allende i Tània Vara (AMPA).
 • Una persona del sector d’administració i serveis. Sara López.
 • Una representant de l’Ajuntament. Maria Mas.
 • La secretària de l’equip directiu, qui té veu però no vot.

En total en fomem part del Consell Escolar 15 persones.

En aquesta pàgina us anirem informant dels acords presos al si del nostre Consell Escolar. Recordeu que podeu fer arribar propostes al si del Consell Escolar a través dels representants de cadascun dels sectors de la Comunitat Educativa.

Sessió 1 del curs escolar 15-16:

 1. S’ha valorat positivament la proposta de renovació del Projecte Educatiu de Centre per part de tots els membres del Consell.
 2. Canvi de dates en el calendari escolar.
 • S’incorpora el 2 de novembre com a dia de lliure disposició en el calendari lectiu.
 • La festa de la primavera serà el divendres 22 d’abril .
 1. S’exposa per part de la Direcció del Centre la dotació rebuda per l’escola: la Unitat de Suport a l’Educació Especial.
 2. S’informa els membres que el centre, per normativa, ha d’exposar en un lloc visible l’horari màxim de recollida dels alumnes. Queda aprovat que serà a les 12:35h i a les 16:35h.
 3.  S’informa el Consell Escolar que l’escola facilitarà a les famílies una autorització de recollida d’alumnes en la qual podran constar 4 persones, amb nom complert i DNI. L’autorització haurà d’estar signada pels dos tutors.
 4. Es debat sobre el lloc de realització de l’assemblea d’inici de curs.
 5. Queda aprovada l’activitat de piscina.
 6. El proper dia de Consell Escolar serà el proper dijous 24 de setembre de 2015.

Que tingueu un bon dia!

 

 

Salutacions