METODOLOGIA

La cabreta  ens anirà presentant les activitats, a vegades ens enviarà notes, cartes o missatges, fet que anirà creant expectació i motivació.

La mestra explicarà l’activitat a la rotllana amb tot el grup, posteriorment i depenent del treball del dia es poden crear diferents tipus d’agrupament: varis grups de treball, fent propostes diferents, tots alhora fent la mateixa activitat, treball individual o per parelles. Cal dir que els dies que disposem de la mestra de suport s’aprofitarà per fer activitats que requereixin més acompanyament de l’adult.

A poc a poc anirem construint EL RACÓ DEL CONTE  amb tot el material  relacionat amb el treball del conte. S’anirà confegint a mesura que es vagin plantejant les propostes i amb la col·laboració dels alumnes. Es procurarà que se’l sentin seu i que sigui un espai de comunicació, joc i aprenentatge. A més, en algunes activitats també es demanarà l’ajuda a les famílies amb l’aportació de fotografies i material divers, per tal que també se sentin vinculades a les propostes escolars. El material estarà a l’abast dels alumnes i el podran manipular lliurement.

Aquest racó sempre estarà disponible i obert als infants amb l’objectiu que els alumnes en gaudeixin plenament.

La METODOLOGIA serà molt vivencial a partir del joc, l’observació, la manipulació i l’experimentació. A més, moltes propostes estaran lligades a les pròpies vivències dels infants per tal que l’aprenentatge sigui significatiu i proper a la seva realitat.