LES SET CABRETES I EL LLOP

SITUEM-NOS

El meu projecte va dirigit als alumnes de P5 i està centrat en el conte de “LES SET CABRETES I EL LLOP“.  El qual serà el fil conductor de les propostes relacionades amb l’àrea de comunicació i llenguatges (llenguatges verbal, matemàtic i plàstic) i de l’àrea de descoberta de l’entorn, durant aquest segon trimestre. En general, hi ha propostes programades, però també poden sorgir-ne de noves a partir dels interessos i curiositats dels infants.

Els continguts que volem treballar són:

 • Escolta i comprensió del conte “Les set cabretes i el llop” com a font de plaer i d’aprenentatge.
 • Utilització d’instruments tecnològics i del llenguatge audiovisual com a mitjà de comunicació, per enregistrar, escoltar, parlar i representar.
 • Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix o la càmera fotogràfica, entre altres.
 • Ús dels llenguatges verbal, plàstic, matemàtic, musical, audiovisual i corporal com a objectes de diversió, de creació i d’aprenentatge.
 • Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació de diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i organitzar-la en els diferents models.
 • Observació i reconeixement de característiques pròpies de l’espècie: cabra i llop
 • Experimentació d’accions que provoquen canvis en aliments, fent anticipacions i comparant els resultats: la transformació de la llet de cabra en iogurt a partir del creixement dels bacteris.
 • Relació grafia-quantitat dels números zero al set.
 • Ordenació de seqüències de 7 imatges del conte.
 • Escolta activa i memorització de la tornada de la cançó “Jo tinc una cabreta”.
 • Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura.
 • Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la comunicació oral per representar accions, situacions i personatges del conte.