PISSARRA DIGITAL

  •   Iniciació a l’escriptura i lectura: escriure el nom dels personatges, el títol del conte, les parts del cos del llop i de les cabretes….
  • Comptem quantes cabres hi ha i fem el número corresponent.
  • Retallem la imatge de la cabreta i busquem un lloc per amagar-la o acabem el dibuix. Treballem les nocions espaciotemporals: on la posaríem? davant de… a sota de… darrera de…