Category Archives: contes

relació de contes dels alumnes

La meva germana i jo

jo-i-la-meva-germana.txt

               Jo i la meva germana 

En un dia de estiu jo i la meva germana que tenia nou anys i jo que tenia sis anys estabam
 en una ferma del meu avi .Vulliem juga pero no saviem quin lloc era mes be.La meva germana
 em diu:
-Anem juga alla adal al desván mes herva seca .
Jo li dic :
-Vale anem .
Naltres estebam jugan cam sempre i mai no ents pensava que pot passa aguna cosa .Despres
de una hora ve la meva avía i diu:
-Marxeu de alla que pot passa alguna cosa !
Jocomestava mes petita li fet cas,pero la meva germana no,i comensa a dir:
-Ves,ves,tonta que ara no tinc temps per ferte cas!
La meva avía va marxia pero jo em vai queda alla abaix i li estsva dien la meva germana
 que vinqui,pero a mi tan poc no ma fer cas.I despres de menys hora va passa una cosa mol
 rara .A la meva germana li va caure una forca al cap .Avingut una ambulancia i va anar a
l'hospitali va se operada al cap .
I en cara en dia de avui te el signe com li a caigut la forca.

Alexandra Elena Costache