credsint

 

 

Tecnologia

3r ESO

Objectius:

 •  saber consultar i interpretar informació cercada a Internet.

 • saber expressar per escrit la informació cercada.

 • utilitzar els coneixements adquirits per complementar la informació amb croquis o plànols.

Introducció

Hidrosfera és la capa d’aigua que cobreix part de la superficie terrestre i que s’emmagatzema en alguns llocs del subsòl també comprèn el vapor d’aigua de l’atmosfera.

La vida a la Terra és possible gràcies a les privilegiades característiques d’aquest planeta, una de les quals és l’existència d’aigua a la seva superfície.

L’aigua és la substància més abundant a la superfície terrestre. Per això, des de l’espai la Terra es veu d’un color blau intens.

La hidrosfera és el mantell d’aigua que envolta el globus terraqui i que en cobreix , aproximadament, els dos terços de la superfície. Comprèn l’aigua dels oceans i mars (aigües oceàniques), i la dels llacs i rius (aigües continentals). Per damunt d’aquest mantell d’aigua sobresurt la litosfera.

cicleaigua.jpg

L’aigua s’obté de la natura, s’utilitza i s’ha de tornar a la natura amb unes condicions adequades de puresa.

Recorregut de l’aigua

 • Embassaments, rius, pous, mines, llacs …

 • Planta potabilitzadora.

 • Estacions de bombeig

 • Dipòsits de reserva

 • Habitatge

 • Claveguera (o pous negres)

 • Depuradora

 • Rius, mar, …

La conducció de l’aigua es fa amb canonades d’acer, coure, formigó o plàstic.

Activitats:

Aneu a la següent  adreça electrònica:

http://www.ambientech.org/activitats/catala/explorant/expl_aigua/explorant_aigua.html

Qüestions:

 • De quines fonts procedeix l’aigua que es fa servir per les ciutats i pobles?

 • Quina funció té la planta potabilitzadora d’aigua?

 • Quines control hi ha sobre la captació d’aigües quan hi han períodes de turmentes?

*** Les respostes que tinguin text copiat de la web, no siguin pròpies, tindran puntuació cero ***

A continuació teniu un enllaç amb informació sobre diverses instal·lacions de l’habitatge. Estudieu la informació relativa a la instal·lació d’aigua i realitzeu les activitats que es proposen.

http://tecno12-14.info/serveisurbans.html

Qüestions :

 • Quina és la proposta que ens fan per poder estalviar aigua en la utilització de la cisterna del water.

 • Quina és la utilitat, i com funcionen, els sifons en la xarxa de sanejament?

 • Realitzeu un croquis de la instal·lació d’aigua del vostre habitatge amb el mateix estil que mostra la pàgina web.

****No es pot copiar l’esquema de la pàgina.****

Escriviu les activitats en un document de text; amb format de treball ( nom, curs, data, index i numeració de pàgina ) i lliureu-lo al vostre professor de tecno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meva germana i jo

jo-i-la-meva-germana.txt

               Jo i la meva germana 

En un dia de estiu jo i la meva germana que tenia nou anys i jo que tenia sis anys estabam
 en una ferma del meu avi .Vulliem juga pero no saviem quin lloc era mes be.La meva germana
 em diu:
-Anem juga alla adal al desván mes herva seca .
Jo li dic :
-Vale anem .
Naltres estebam jugan cam sempre i mai no ents pensava que pot passa aguna cosa .Despres
de una hora ve la meva avía i diu:
-Marxeu de alla que pot passa alguna cosa !
Jocomestava mes petita li fet cas,pero la meva germana no,i comensa a dir:
-Ves,ves,tonta que ara no tinc temps per ferte cas!
La meva avía va marxia pero jo em vai queda alla abaix i li estsva dien la meva germana
 que vinqui,pero a mi tan poc no ma fer cas.I despres de menys hora va passa una cosa mol
 rara .A la meva germana li va caure una forca al cap .Avingut una ambulancia i va anar a
l'hospitali va se operada al cap .
I en cara en dia de avui te el signe com li a caigut la forca.

Alexandra Elena Costache