Multiplicació Excel

La multiplicació és una operació aritmètica que combina dos números per obtenir un resultat.

Per exemple, la multiplicació 3 x 4, el número 3 i el nombre 4 són els factors. Quan multipliquem aquests dos números, obtenim un producte, que és 12.

La fórmula la qual s’ha d’aplicar és =cel·la1*cel·la2. Es poden aplicar tantes cel·les com l’usuari desitgi. Simplement la fórmula varia a =cel·la1*cel·la2*cel·la3, etc.