L’encaminament estàtic


Què és l’encaminament estàtic?

L’encaminament estàtic és com una guia que ajuda als paquets de dades a trobar el seu camí a través d’una xarxa d’ordinadors.

Exemple:

És com si planegéssim una ruta per a un viatge i la seguissin sempre, sense importar les condicions del trànsit. En l’encaminament estàtic, configurem manualment aquesta ruta a cada ordinador de la xarxa, dient-li per on ha d’enviar els paquets per arribar al seu destí.

Per què ens servirà l’encaminament estàtic?

Ens serà útil per a xarxes senzilles o petites, on sabem exactament com ha de ser la ruta i no canvia gaire sovint. Però, en xarxes més grans o complicades, podria ser millor deixar que els ordinadors de la xarxa escullin la millor ruta automàticament, en funció de les condicions de la xarxa. És com deixar que el GPS triï la millor ruta per al nostre viatge.

Avantatges de l’encaminament estàtic:
 • El processament de la CPU és mínim.
 • Es redueix notablement el tràfic de la xarxa en eliminar l’intercanvi de missatges de protocol dinàmic.
 • Generalment les rutes són més eficients.
 • És més fàcil de comprendre per a l’administrador.
 • És fàcil de configurar.
 • Desavantatges de l’encaminament estàtic:
 • La configuració i el manteniment són continus.
 • La configuració és propensa a errors, especialment en xarxes extenses.
 • Es requereix la intervenció de l’administrador per mantenir la informació canviant de rutes.
 • No s’adapta bé amb les xarxes en creixement, el manteniment es torna cada vegada més complexe.
 • Requereix un coneixement complet de tota la xarxa per a una correcta implementació.
 • Propietats importants sobre l’encaminament estàtic:

 • La simplicitat → És fàcil d’entendre i configurar.
 • Control → Té alt control sobre les dirigeixen les dades de xarxes.Proporciona un alt grau de control sobre com es redirigeixen les dades a la xarxa, ja que les rutes es defineixen explícitament per l’administrador de xarxa.
 • Estabilitat → Les rutes estàtiques son previsibles i estables.
 • Baix consum de recursos → Requeriment mínim de la CPU.
 • Menys Sobrecàrrega de Xarxa → L’encaminament estàtic resulta en una menor sobrecàrrega i un millor rendiment.
 • Exemple pràctic fet en Packet Tracer:
  1. En aquest exemple farem servir 3 ordinadors, 1 switch, un router, la IP serà 190.4.10.0 amb la subxarxa de 255.255.255.0
  2. Es connecten amb cable copper straight-Through i obrim el roter per ficar la ip, hi ha dues opcions la manera ràpida i la llarga.
  Manera curta

  Entrem al router i accedim a la ranura on em connectat el cable al router i entrem la ip.

  Entrem a l’ordinador i anem a la pestanya desktop, obrim ip configuration i hi posem la ip.

  Comprovem amb la carta si podem fer ping.

  Manera llaga

  Pas 1: Accedir a la configuració del router:

 • Obre Cisco Packet Tracer i selecciona el teu router.
 • Fes doble clic al router per obrir la seva interfície de línia de comandes (CLI).
 • Pas 2: Identifica el destí i el següent salt:

 • Coneix la xarxa a la qual vols arribar i el següent router o interfície.
 • Pas 3: Entra en el mode de configuració:

 • Escriu enable i després configure terminal a la CLI per entrar en el mode de configuració.
 • Pas 4: Entra en el mode de configuració:

 • Utilitza la comanda `ip router destinació màscara de subxarxa següent salt`.
 • Exemple: ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2.
 • Pas 5: Verifica la configuració:

 • Escriu show ip route per veure si la ruta s’ha afegit correctament.
 • Pas 6: Desa la configuració

 • Surts del mode de configuració amb exit.
 • Desa amb write memory.
 • Pas 7: Repeteix si cal:

 • Configura més rutes si és necessari, seguint els mateixos passos.

 • CREACIÓ D’UNA TAULA

  Crear una taula:

  • A la pestanya “Fitxer“, seleccioneu “Nou” i després “Base de dades en blanc” per crear una nova base de dades o obre una base de dades existent on vulgueu afegir la taula.

   

  • Quan estiguis a la teva base de dades, vés a la pestanya “Crear“.Feu clic a “Taula de disseny“. Això obrirà una finestra nova on pots dissenyar la teva taula.

   

  • A la taula de disseny, veureu columnes per a “Nom del camp“, “Tipus de dades” i “Descripció“. A la columna “Nom del camp“, escriu el nom del teu primer camp.

   

  • A la columna “Tipus de dades“, seleccioneu el tipus de dades que voleu per a aquest camp. Per exemple, text, número, data/hora, etc.

   

  • Quan hagis acabat de dissenyar la teva taula, guarda fent clic a la icona de disquet o seleccionant “Guardar” al menú “Fitxer“. Et demanarà que donis un nom a la teva taula. Escriu un nom descriptiu i fes clic a “D’acord“.

   

  I ja tindras una taula creada.

  INTRODUCCIÓ A MICROSOFT ACCES


  Microsoft Access és una applicacio infromatica  de gestió de bases de dades, utilitza els conceptes de bases de dades relacionals i es poden manejar per mitjà de consultes i informes.(No confondre amb l’excel) Access és més adequat per a la gestió de bases de dades complexes i la creació de sistemes de bases de dades personalitzades.

  ARRENCAR MICROSOFT ACCES

  Obrir una base de dades:

  • Quan obriu el Microsoft Access, veureu l’opció d’obrir una base de dades existent o crear-ne una de nova.
   Per crear una nova base de dades, feu clic a “Nova base de dades“. Se us demanarà que escolliu una ubicació i un nom per a la vostra base de dades.
   Si ja tens una base de dades existent, pots fer clic a “Obrir” i després seleccionar la base de dades que vols obrir des del teu ordinador.

   

  Desar la teva feina:

  • Un cop hagis creat o obert una base de dades i hagis realitzat canvis, és important desar la teva feina regularment.Per desar la teva base de dades, pots fer clic a la icona de “Guardar” a la barra d’eines (semblant a un disquet) o seleccionar “Guardar” al menú “Fitxer“.
   Se us demanarà que escolliu una ubicació i un nom per a la vostra base de dades. Després de seleccionar la ubicació i el nom, feu clic a Desa.

   

  Desar objectes dins de la base de dades:

  • Dins la teva base de dades, també pots desar objectes individuals, com ara taules, consultes, formularis i informes.Per desar un objecte, com una taula, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre l’objecte al panell de navegació i seleccioneu “Desa” o “Desa com“. Se us demanarà que introduïu un nom per a l’objecte i feu clic a “D’acord“.

   

  Cinta d’opcions:

  • Similar a altres aplicacions del Microsoft Office , l’Access  compta amb la cinta d’opcions. Aquesta barra d’eines conté fitxes (com Fitxer, Inici, Crea, etc.), que agrupen ordres i eines relacionades. Pots trobar opcions per crear i gestionar objectes de base de dades.

   

  Resta Excel

  La resta a Excel és una operació molt bàsica i útil per treballar amb dades numèriques en un full de càlcul propi. Es pot realitzar de diverses maneres i diverses comandes, però una de les maneres més senzilles és utilitzant la funció “RESTA”.
  La funció “RESTA” a Excel s’utilitza per restar un valor d’un altre. L’estructura bàsica de la funció és la següent:
  valor1-valor2
  On valor1 és el valor del qual vols restar, i valor2 és el valor que vols restar-li. Per exemple:
  24-6
  Aquesta fórmula restarà 6 a 24, resultant en un valor de 18.

  Divisió Excel

  A Excel, la fórmula de divisió s’utilitza per dividir un nombre per un altre.
  La sintaxi de la fórmula de divisió a Excel és bastant senzilla.
  S’utilitza l’operador de barra inclinada / per fer la divisió entre dos nombres.
  = número 1 / número 2. El número 1 és el numerador. El número 2 és el denominador.
  No es pot dividir un nombre per zero (0), Excel retornarà un error perquè dividir per zero no està definit matemàticament.

  Potència Excel

  Una potència és una expressió del tipus a n= a . a . a ….n que representa el resultat de multiplicar la base, a, per si mateixa tantes vegades com indica l’exponent, n. Es llegeix com a elevat a n.

  Elevar el número 2 (base) a la potència 3; que escrit en llenguatge matemàtic és Això significaria que la base 2 es multiplica per si mateixa 3 vegades: 2³= 2 x 2 x 2 = 8

  1. Podem elevar un número al quadrat a Excel amb la funció potència, que està representada pel signe d’intercalació ^. Utilitzeu la fórmula =N^2, on N és un número o el valor de la cel·la que voleu quadrat.
  2. També es pot fer amb la fórmula =POTENCIA(número;potencia). Per exemple: “=POTÈNCIA(2,3)” retorna 8, ja que 2 elevat a la 3a potència és 8.

  Multiplicació Excel

  La multiplicació és una operació aritmètica que combina dos números per obtenir un resultat.

  Per exemple, la multiplicació 3 x 4, el número 3 i el nombre 4 són els factors. Quan multipliquem aquests dos números, obtenim un producte, que és 12.

  La fórmula la qual s’ha d’aplicar és =cel·la1*cel·la2. Es poden aplicar tantes cel·les com l’usuari desitgi. Simplement la fórmula varia a =cel·la1*cel·la2*cel·la3, etc.

  Plantilles de Word

  Introducció

  Una plantilla es tracta d’un document amb una estructura creada amb les següents especificacions: estil i mida de font, format i tabulacions de les taules, numeració de pàgines, capçaleres i peus de pàgina, etc. Normalment, se sol utilitzar en crear un currículum, factures, i més. El document plantilla és un arxiu guardat en “.dotx”, un cop obert el document es crea en “.docx”. Per cada cop que obrim el document està tot amb blanc per tornar-lo a començar des de nou amb tota l’estructura que ve per defecte.

  Elements d’una plantilla

  Les plantilles contenen els estils i formats escollits, tot el que fiquem o triem de la barra d’eines serà reemplaçat en el document. En una plantilla es guarda un entorn de treball.

  Plantilla per defecte

  Una plantilla per defecte de Word és una plantilla predeterminada que s’utilitza com a base quan creem un document nou a Microsoft Word. La configuració inclou:

  Format:

  • Tipus i mida de font
  • Marges
  • Interlineat
  • Estils de paràgraf i caràcter
  • Numeració i vinyetes
  • Taules
  • Capçaleres i peus de pàgina

  Disseny:

  • Orientació de la pàgina (horitzontal o vertical)
  • Mida de pàgina
  • Columnes
  • Vores
  • Fons
  • Imatges predefinides

  Opcions:

  • Idioma
  • Autocorrecció
  • Diccionari
  • Impressió

  La plantilla per defecte a Word es diu Normal.dotm.
  Quan obrim un document Word, es crea un document basat en la plantilla Normal.dotm. Això significa que tots els documents nous tindran la configuració predeterminada definida en aquesta plantilla.

  Es pot modificar la plantilla per defecte perquè s’ajusti a les nostres necessitats. Per exemple, podem canviar el tipus i la mida de font, els marges, l’interlineat, etc. També podem afegir imatges predefinides, capçaleres i peus de pàgina, entre altres.

  Utilització de les plantilles de Word

  A part de les plantilles que podem crear nosaltres, també tenim aquelles que el mateix Word ens proporcionales plantilles predissenyades. Per tal d’utilitzar-les caldrà seguir els següents passos:

  1. Obrir Word.
  2. S’obrirà la pàgina d’inici, anem a la pàgina “Nuevo”.
  3. Podrem veure diverses plantilles que ens poden interessar, escollim la que més ens agradi.
  4. Apareixerà una finestreta amb la plantilla i el botó “Crear”, clica’l.

  A la secció de personals podrem trobar totes les plantilles que hem creat.

  Buscant des de plantilla en línia, podrem trobar les diferents plantilles publicades a microsoft.com, això sempre que tinguem connexió a internet. El procés per poder utilitzar la plantilla sempre serà el mateix.


  Treballar amb el document

  Maneig eficient de Document després de la creació 

  • Obrim Microsoft Word: Podem trobar-lo al menú d’inici (Windows)
  • Creem o editem el nostre document: Podem formatar el text seleccionant estils, mides de font, colors i més des de la barra d’eines.
  • Desem de manera regular: És important desar el treball regularment per evitar perdre canvis. Per desar-ho anem a “Fitxer” a la part superior i seleccionem “Desa com a”. Escollim la ubicació, posem-li nom i fem clic a “Desa”.
  • Editem el document: Per afegir, eliminar o editar el text en qualsevol moment. Simplement, fes clic on el lloc desitjat o seleccionem el text i utilitza les opcions de format en la barra d’eines.
  • Inserim elements: Afegim imatges, taules, formes i més per millorar el document. Anem a la pestanya corresponent i tria l’element desitjat.
  • Guardem els nostres canvis: Recordar desar els canvis regularment. Fem clic a la icona de disc o seleccionem “Desa” al menú “Fitxer”.

  Modificar plantilles

  Amb una plantilla preestablida canviem les parts predeterminades, per omplir els canvis o per estètica, i ho personalitzem al nostre gust.

  Quan tinguem el disseny que volem anirem a “Desar com” i canviem el tipus d’arxiu a “Plantilla de Word (*.dotx)”.

  D’aquesta manera, donant el nom i desant a la carpeta de plantilles, tindríem una plantilla que sortirà en l’apartat personal.

  Això és crear una plantilla a partir d’una ja existent. Per modificar una guardem els canvis en el mateix document i lloc.

  Si hem modificat la plantilla Normal.dotm i no ens serveix, podem esborrar-la en C:\Users\TuOrdenador\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, i quan obrim de nou el Word, es crearà automàticament.

  Article escrit pels alumnes A. Vilalta, H. Hernandez, M. Postolachi, S. Barkahi, J.R. Panzevich. M. Yachou

  Suma Excel

  La suma a Excel és un dels 5 operadors sent aquests: Suma, resta, multiplicació, divisió i potència. La funció “SUMA” agrupa els valors independenment de si son positius o negatius. Sempre se separa els nombres unitat per unitat i s’agrupen, però, això es fa a velocitat tan ràpida que ni el cervell humà pot detectar aquesta micro operació. La suma té la particular carecterística de que un dels nombres sempre augmenta el seu valor.

  Exemple: 3+4= 1+1+1+1+1+1+1= 7 | En aquest cas tant el 3 com el 4 han augmentat el seu valor.

  Per poder fer servir aquesta fòrmula hem d’anar a la cel·la en la qual volem enganxar aquest resultat. Seguidament escrivim la següent fòrmula en la cel·la “=SUMA(aquí dins seleccionem les cel·les que volem sumar)” i li donem click a Tab.

  Tipus de salts

  Salts de secció

  Aquest document proporciona informació sobre els salts de secció a Word, així com instruccions sobre com utilitzar-los per modificar el format de diferents parts del document. Aquí tens un resum dels punts principals:

  • Els salts de secció a Word indiquen el final d’una secció o part del document, el que permet aplicar diferents formats a diferents parts del mateix.
  • Pots utilitzar salts de secció per aplicar diferents capçaleres, peus de pàgina, columnes, numeració de pàgines, mida de pàgina, orientació i marges a diferents parts del document.
  • Per incloure un salt de secció, ves a la fitxa “Disposició”, grup “Configurar pàgina”, desplega el menú “Salts” i tria una opció de la categoria “Salts de secció”.
  • Si desitges que les capçaleres i peus de pàgina siguin diferents en diferents seccions, has de trencar el vincle amb la capçalera i peu de pàgina anterior. Per fer-ho, ves al mode d’edició de la capçalera o peu de pàgina i fes clic a “Vincular a l’anterior” per desvincular-lo.
  • Per eliminar un salt de secció, activa les marques de paràgraf des de la pestanya “Inici”, grup “Paràgraf”, i després situa el cursor a la línia que representa el salt i prem la tecla SUPR.

  El document també inclou imatges per il·lustrar els passos esmentats i proporciona un exemple per mostrar com l’eliminació d’un salt de secció afecta el format del document.

  Tipus de página en salts de secció

  • Pàgina següent: El salt de secció inicia la nova secció en la pàgina següent.
  • Pàgina Continua: El salt de secció comença la nova secció en la mateixa pàgina. Aquest tipus de salts de secció s’utilitza per canviar el nº de columnes sense iniciar una nova pàgina.
  • Pàgina Par: Salt de secció comença una nova secció en la següent pàgina par.
  • Pàgina Impar: El salt de secció comença una nova secció en la següent pagina imparell.

  Salts de pàgina

  Aquest salt indica el final d’una pàgina i salta el text següent a començar en una nova pàgina. Es pot inserir un salt de pàgina manualment fent servir l’opció “Salt de pàgina” a “insertar” al menú de Word.

  L’ús adequat dels salts de pàgina ens permet controlar l’aparença i disseny d’un document Word, assegurant que estigui organitzat segons necessitats específiques.

  Article escrit pels alumnes J. Pérez, M. Balaaziz, M. El Kadaoui, A. Housmali M. Solà