ÚS DIDÀCTIC DEL MATERIAL MULTIMÈDIA

En un món on els dispositius multimèdia formen part de la nostra vida quotidiana cada cop més, sembla que, el més coherent hauria de ser introduir-los també a l’aula i utilitzar-los de forma natural tal i com ho fan habitualment (a vegades més del que caldria) els nostres alumnes per tal d’afavorir els processos d’ensenyament aprenentatge ja que, sens dubte aquests materials motivaran els  nostres alumnes incitant-los a pensar i treballar i, ja que sabem per experiència que els faran mantenir la atenció aconseguirem, per tant, que els seus aprenentatges siguin més significatius .

Amb aquest tipus de dispositius els nostres alumnes poden obtenir informació, interactuar amb ells aprenent a partir dels propis errors (ja que les respostes són més ràpides i poden fer les seves correccions al moment), d’aquesta manera els alumnes són conscients del seu grau d’aprenentatge facilitant l’autoavaluació i també, perquè no dir-ho l’avaluació per part del mestre.

També és important que possibilitin tant el treball personal com el grupal ja que faciliten l’intercanvi d’informació i la comunicació entre els membres del grup.

Cal dir, però que no són “la panacea” i que aquests materials que constitueixen un important recurs formatiu s’han de fer servir de la manera adequada i en els moments oportuns vetllant per a que no es produeixin situacions de utilització “incorrecta” o no encaminada a l’obtenció dels objectius que ens hem marcat, manca d’esforç `per part dels alumnes, distraccions…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *