Per què ensenyar música als infants?

Sovint quan ens plantegem que els nens aprenguin música només ens plantegem com a objectius que s’expressin cantant o tocant un instrument  i que desenvolupin la seva sensibilitat i creativitat.

Però no només són aquestes les úniques habilitats que la música desenvolupa. La música va més enllà; activa els dos hemisferis del cervell i estimula alhora les emocions i la lògica perquè a més de despertar la creativitat i la sensibilitat ajuda a estimular les habilitats motores i rítmiques alhora que ajuda  a desenvolupar el pensament múltiple ja que obliga a fer més d’una tasca a la vegada (seguir la partitura, mirar el director, tocar l’instrument,…).

D’altra banda, el fet de compartir estructures tant matemàtiques com verbals afavoreix l’aprenentatge dels continguts matemàtics i lingüístics.

De tota manera, cal considerar a qui volem ensenyar música.

No és la mateixa música la que s’ensenya en un conservatori que la que es pot ensenyar en una escola.

Cal fer que els alumnes estimin la música, potser uns seran intèrprets i d’altres només la gaudiran escoltant perquè, com diu la pianista Conxita Bentz, cal que “ nens i joves s’emocionin amb la música i que, en aquest procés, el que aprenguin no sigui només llegir una partitura o tocar un instrument, sinó que també puguin integrar tècniques de relaxació, concentració, atenció i, molt important, que guanyin en seguretat i autoestima. Habilitats que no només els seran útils en la seva formació acadèmica, sinó també en la seva relació amb els altres”.

I sobretot cal que siguin feliços creant, cantant, tocant, ballant, escoltant…

 

twitter.com/lapuente_lopez/status/1066703231378751489

 

ÚS DIDÀCTIC DEL MATERIAL MULTIMÈDIA

En un món on els dispositius multimèdia formen part de la nostra vida quotidiana cada cop més, sembla que, el més coherent hauria de ser introduir-los també a l’aula i utilitzar-los de forma natural tal i com ho fan habitualment (a vegades més del que caldria) els nostres alumnes per tal d’afavorir els processos d’ensenyament aprenentatge ja que, sens dubte aquests materials motivaran els  nostres alumnes incitant-los a pensar i treballar i, ja que sabem per experiència que els faran mantenir la atenció aconseguirem, per tant, que els seus aprenentatges siguin més significatius .

Amb aquest tipus de dispositius els nostres alumnes poden obtenir informació, interactuar amb ells aprenent a partir dels propis errors (ja que les respostes són més ràpides i poden fer les seves correccions al moment), d’aquesta manera els alumnes són conscients del seu grau d’aprenentatge facilitant l’autoavaluació i també, perquè no dir-ho l’avaluació per part del mestre.

També és important que possibilitin tant el treball personal com el grupal ja que faciliten l’intercanvi d’informació i la comunicació entre els membres del grup.

Cal dir, però que no són “la panacea” i que aquests materials que constitueixen un important recurs formatiu s’han de fer servir de la manera adequada i en els moments oportuns vetllant per a que no es produeixin situacions de utilització “incorrecta” o no encaminada a l’obtenció dels objectius que ens hem marcat, manca d’esforç `per part dels alumnes, distraccions…