Petit Atles Lingüístic del Domini Català

petit-atles-linguistic.jpg

A qui interessi aprofundir en la dialectologia, una bona eina per fer-ho és la consulta d’aquest Petit Atles lingüístic del Domini Català. Cal recordar que aquest és el volum primer i que la intencio del seu autor, Joan Veny, és arribar a fer-ne nou. El seu propòsit és fer un atles amb mapes de síntesi, enriquit amb mapes lingüístics, sense aprofundiment d’alta filologia, però bastit sobre una base de rigor científic, de consulta còmoda, destinat a universitaris, a alumnes de batxillerat i a diletans de la llengua.

En l’atles, hi trobareu la classificació dialectal del català amb les característiques de cada dialecte i subdialecte, un vocabulari de terminologia lingüística i un seguit de mapes a tot color distribuïts entre els fenòmens de fonètica (vocalisme, consonantisme), fonosintaxi, morfologia i lèxic.

Qui tingui curiositat per saber de quantes maneres es pot dir esternut, gargall, dit petit, singlot… en la nostra llengua, ha de consultar ràpidament aquest petit diccionari, editat per l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2008, i que és a la biblioteca del nostre centre.

Us dic els geosinònims d’esternut: eixavuiro, uís, atxem, atxim. Recordeu que totes són igual de correctes i totes, evidentment, són catalanes.