Category Archives: General

La imatge a l’aula

Avui en dia la imatge és fonamental. Els nens estan acostumats a fer tot a partir d’ella, tant a nivell d’estudi com d’oci; és per això que l’escola s’ha d’adaptar als nous temps i començar a integrar-la dins l’aula. La imatge s’ha de convertir en el suport de la paraula, si no és al revés, la paraula com a suport de l’element principal: la imatge. Això ens ho reflexa clarament la publicitat, una imatge ben gran i poca paraula. A l’escola, la imatge és la que provoca una motivació per l’escriptura, pel debat, per l’observació, la classificació i l’anàlisi. La podem treballar de manera individual o grupal, per tractar temes concrets com els sentiments, problemes socials, actualitat, temes pedagògics…

La fotografia digital ha contribuit a que els nens, des de ben petits, facin fotografies ben encuadrades i amb sentit, gràcies a la rapidesa amb que es poden veure i anar aprenent mitjançant l’assaig i l’error. Quan són més grans, podem aprofundir en com fer diferents tipus d’imatges en funció de l’efecte que volguem aconseguir. El gran banc d’imatges que ens proporciona internet també ajuda moltíssim, així com el desenvolupament de programes pel tractament d’aquestes, tant de fotografia com de video.

Ultimament, com he explicat a l’anterior article del bloc, estic observant que els nens estan molt motivats per l’ús del teclat a l’aula de música; crec que quan aconsegueixi gravar-los, que es vegin a la pantalla, o que els seus pares i avis els puguin veure per la pàgina web, aquesta motivació augmentarà moltíssim.

A l’escola es fan moltes coses, però avui en dia, el que no es veu, no existeix.

ANÀLISI DE DOS BLOCS

http://sanwalabonso.zoomblog.com/

Aquest text pot ser llegit.

Suposo que exposa un tema treballat a nivell d’escola, com és la fam en el món.

Potencia la reflexió i el debat.

Permet el treball col.laboratiu, perquè es poden donar opinions i debatir-les.

Permet autoevaluar-se gràcies als comentaris.

Està molt ben estructurat i té bona estética.

Integra les competències TIC, ja que té links al final per anar a altres aspectes que són l’objectiu real.

 http://laviniets.blogspot.com/

Amb aquest bloc els nens poden escriure i llegir els textos.

Exposen temes que els interessen.

No potencia la reflexió i el debat perquè no crec que pretengui ser un lloc per fer-ho; es tracta més d’un intercanvi d’experiències.

Permet el treball cooperatiu i l’autoevaluació perquè permet que un altre pugui donar la seva visió de l’article amb els comentaris.

Està ben estructurat

Integra les competències TIC, ja que té inserides fotografies i enllaços.

L’ús del teclat a cicle inicial

 El teclat és una eina molt motivadora pels nens, ja que permet treballar el llenguatge musical d’una manera lúdica. Primerament, partim d’una associació cromàtica; pintem la primera línia del pentagrama de color vermell i la segona de color groc. Expliquem que la nota a la qual li passa la línia de color groc és el “sol” (com el Sòl del cel), i posem un gomet groc a la tecla corresponent del teclat; a la que li passa la línia de color vermell es diu “mi” i posem un gomet de color vermell. Busquem una cançoneta que tingui només aquestes notes i se l’aprenen; després l’escrivim amb notes i les canten; per últim la toquen amb el teclat (primer amb el teclat apagat i després engegat). Quan al cap de vàries sessions (aproximadament 3) se la saben, s’emporten la partitura a casa i li toquen als pares. Sembla mentida com aprenen de ràpid, inclús els nens amb algunes discapacitats.

També escolten audicions d’orgue, com la següent:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/Mx1jQ0kkvYs" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Aquesta cançó és la primera que fem amb el teclat.