AMPA

Què és l’AMPA?

Som els pares i les mares dels nens i les nenes de l’escola. Dediquem una mica del nostre temps a treballar per millorar la qualitat tant de l’àmbiteducatiu com del lúdic.

Creiem que la nostra funció és la de fer de pont entre tots els membres de la comunitat educativa per tal d’arribar a la fita que tenim en comú: que els nostres infants arribin a serpersones plenament desenvolupades en tots els aspectes.

QUÈ FEM?

Administrem i gestionem els recursos que aporten els pares,mares i tutors/es amb la quota anual i les aportacions d’altres organismes.

* Col·laborem en la formació dels nens i de les nenes amb l’aportació de qualsevol material que l’escola necessiti.
* Participem en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.
* Organitzem activitats extraescolars i participem i col·laborem en l’organització de les festes i d’altres activitats del Centre : Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Olimpíades, Jornada de Portes Obertes, colònies,sortides, …
* Promovem la participació de mares i pares en la gestió de l’escola.
* Col·laborem en afavorir un bon ambient entre tota la comunitat educativa.
* Mantenim contactes i entrevistes amb organismes oficials.

Pot ser membre de l’associació qualsevol pare i mare que porti els fills al centre.

Totes les iniciatives icol·laboracions són necessàries i seran ben rebudes.

HORARI D’ATENCIÓ AMPA: dilluns i dimecres de 15:30h a 17:30h.