A l’escola Herois del Bruc disposem dels robots Blue Bots i per això vàrem voler aprofitar-los per dur a terme una pràctica educativa utilitzant els robots. A l’escola s’utilitzen a diferents nivells i per a diferents activitats. Una d’aquestes ha estat la que hem dissenyat pel nivell de 4t de primària i la qual descrivim a continuació.

Justificació

En aquestes sessions de l’àrea de matemàtiques es treballen els decimals a través de la utilització de les Blue Bots amb l’objectiu que les activitats siguin més atractives i interactives.

Concretament, es tracta d’activitats que afavoreixen la consolidació dels coneixements treballats prèviament. Aquestes es fan en grups de 3 – 4 alumnes.

Desenvolupament

Es fan sis grups de 3 – 4 alumnes (un grup per Blue Bot) i cada grup pot posar nom al seu robot.

Prèviament s’han elaborat problemes relacionats amb els decimals (tema de matemàtiques que s’ha estat treballant). Aquests problemes estan graduats en tres dificultats: fàcil, entremig i difícil. Es divideixen els problemes en colors per tal de poder distingir fàcilment la dificultat de cada un i poder-los escollir millor en funció de l’alumne a qui es presenten.

Es col·loca el plafó amb els resultats dels problemes al mig de la classe i els alumnes en rotllana i en grups al voltant d’aquest. La mestra formula una de les preguntes a cada grup i hi designa un portaveu/responsable en cada torn i entre tot el grup ha de saber-lo resoldre i buscar la solució. Passada una estona, es torna a fer la ronda perquè els alumnes puguin donar les respostes als seus problemes mitjançant les Blue-Bots. La resta de companys són els encarregats de comprovar i corregir la resposta.

Annex 1: Problemes de decimals

Fàcils 

 1. Vull comprar dos brics de llet. Cada un val 1,50€. Quants euros necessito? (3,00)
 2. Vull comprar dos xiclets que valen 0,50€ cada un. Quants diners necessito per comprar-los? (1,00)
 3. Vull un pastís que val 5,00€ i tinc 3,00€. Quants euros em falten? (2,00€)
 4. Fes la suma següent: 3,25 + 6,40. (9,65)
 5. Fes la resta següent: 1,50 – 0,25. (1,25)
 6. Quin número representa 58cts? (0,58)
 7. Fes la resta següent: 8,00€ – 4,00€. (4,00)
 8. Si he comprat 4,5kg de patates i 3,9 kg de cebes. Quants kg he comprat? (8,4)

Entremig 

 1. A les 8 del mati el termòmetre de l’escola ha marcat 3,5 graus i a la tarda 5,3 graus. Quants graus de diferència hi ha entre el mati i la tarda? (1,8)
 2. Quin número representa 30ml? (0,030)
 3. Quant dóna 39,3 + 25,27? (64,57)
 4. La Maria viu al 3r pis. Baixa cinc plantes per anar al traster i després en puja 7 per anar a visitar al seu amic Enric. n quin pis viu l’Enric? (5)
 5. La meva germana compra una raqueta de 45,87€ i uns pantalons de 10,25€. Quants euros es gasta? (56,12€)
 6. El meu germà té estalviats 53,45€ i jo en tinc estalviats 37,69€. Quants diners tenim entre els dos? (91,14€)
 7. Vull comprar-me un cotxe de joguina que val 100€ i tinc estalviats 73,45€. Quants euros em falten? (26,55)
 8. Quin número representa 100ml? (0,100)
 9. Quin número representa 2 euros amb 5 cèntims? (2,05)
 10. En Manel vol comprar oli (2,56€) i tomàquets (1,75€) Quants euros necessita? (4.31)
 11. La Marta mesura 1,58 cm i la Núria 1,67cm. Quant fan les dues juntes? (3,25)
 12. Si en Jaume té un 41,3 de peu i es vol comprar unes botes del 42. Quant li falta per arribar al 42 de peu? (0,7)
 13. A l’estiu tenia un 33,5 de peu i ara tinc un 37. Quant m’ha crescut el peu? (3,5)

Difícils

 1. Fes la suma següent: 147,35 + 253,1. (400,45)
 2. Fes la resta següent: 178,100 – 135,065. (43,035)
 3. Vull comprar un avió que val 805,32€ i tinc 800euros. Quants euros em falten? (5,32)
 4. El dilluns tenia 38,9 graus de febre i avui tinc 37,5 graus. Quants graus de diferència hi ha? (1,4)
 5. En Roger arriba primer a la cursa amb un temps de 30 minuts i 25 segons. Si el següent arriba 35 segons més tard. Quin temps haurà fet? (30,55)
 6. En Xavi pesa 80,5 kg i la Gemma pesa 34, 3 kg menys. Quan pesa la Gemma? (46,2kg)

Annex 2: Plafó amb els resultats dels problemes

Conclusions

El fet d’utilitzar les Blue-Bots en aquesta activitat de consolidació dels aprenentatges fa que els alumnes es motivin i participin molt més. A més, el fet de graduar la dificultat dels problemes i utilitzar un sistema com són les Blue-Bots accessible a tothom, afavoreix considerablement la inclusió de tots els alumnes.

Considerem que els resultats d’aquesta pràctica han estat molt satisfactoris.

Fotografies d’alguns grups amb les Blue-Bots

App

Blue-Bot