Com qualsevol adolescent, molts dels noies i noies de la Secundària de la nostra escola d’educació especial porten un telèfon mòbil i uns cascos amb ells. Per tant, tenen al seu abast, d’una manera senzilla, descobrir i fer ús de les múltiples possibilitats que aquest dispositius ofereixen. Podem transformar aquests dispositius en eines per accedir als aprenentatges, a la comunicació, a la lectura, etc. en definitiva donar-los-hi el màxim d’autonomia i, així, empoderar-los per la vida adulta.

Les possibilitats són diverses i les anem descobrint dia a dia segons les necessitats de cada un dels nostres alumnes. En l’experiència aquí presentada, la combinació de diverses aplicacions possibilita, a diferents alumnes amb capacitats diverses, l’accés o el suport a la comunicació  que necessiten i, en alguns casos, accedir als continguts escrits per tal de tenir la màxima d’autonomia possible a la seva vida adulta.

La vivència presentada es situa en l’entorn de les sessions de logopèdia a l’escola d’educació especial L’Estel Can- Bori de L’Hospitalet de Llobregat i la realitzen alumnes de l’etapa de Secundària i la seva mestra d’audició i llenguatge, Marga Villanueva.

L’ús del mòbil com eina de suport sorgeix de la necessitat que tenen alguns alumnes de poder portar un sistema augmentatiu de comunicació (comunicador) amb ells. Sempre i quan, no existeixin dificultats motrius ni visuals, el mòbil és un dispositiu pràctic i molt útil per la seva portabilitat i les prestacions que ofereix a qualsevol dels nostres nois. Els alumnes que en alguns moments fan ús del mòbil com a comunicador són nois i noies amb capacitats diverses que combinen l’oralitat, el gest i l’ús d’un comunicador. Les apps de comunicació que utilitzen aquests alumnes són:estelbori1

foto1foto2Són aplicacions amb unes característiques diferents que responen a perfils comunicatius específics a cada alumne.

Donades les necessitats de cada alumne poden combinar l’ús d’aquestes aplicacions amb altres ja que els comunicadors en moltes moments no disposen de tot el vocabulari que necessita l’alumne, així doncs, quan l’alumne no té la paraula que necessita pot donar pistes de diverses maneres depenent el seu nivell comunicatiu: fent la descripció de la paraula que necessita, explicant “s’assembla a…”, etc. Però també poden fer ús de l’aplicació Paint per dibuixar o escriure l’aproximació a la paraula.

paint

foto3

Activitat descripció. Per explicar-me com era la forma de la paraula que està definint el noi ho dibuixa.

D’altra banda, alguns alumnes també fan ús de les aplicacions Google Traductor i Natural Reader. Google Traductor és una app facilita que permet l’accés a la paraula escrita en els alumnes que tenen bon nivell comprensiu però mostren dificultats per realitzar una lectura fluida. Permet fer una foto de qualsevol text en documents, cartells, diaris, etc. i transformar el text de la foto en text que l’alumne pot escoltar i si ho necessita per millorar la comprensió traduir del català al castellà.

traductor

foto4foto5El Google Traductor primer fa la foto i escaneja el text, després selecciones el text que t’interessa de la foto per passar-ho a document text i finalment es pot traduir i/o escoltar.

foto6

L’aplicació Natural Reader també és un bon recurs que possibilita llegir tot tipus de text: llocs web, arxius des de Drive, documents PDF, etc. També permet escollir entre diferents veus i establir la velocitat de lectura, alhora que il·lumina la paraula que està escoltant.

També fan ús d’aquestes aplicacions alumnes amb un bon nivell comunicatiu i cognitiu però que no han assolit l’adquisició del procés de la lectoescriptura. Són aplicacions útils  per l’accés a la paraula escrita i que els dota de certa autonomia en la vida laboral i adulta.

L’ús dels dispositius mòbils i la combinació d’aquestes aplicacions permeten desenvolupar al màxim el potencial personal de cada un dels alumnes, perquè els permet:

  • Millorar i enriquir la comunicació amb el seu interlocutor.
  • Accedir al coneixement escrit.
  • Partir del seu propi interès i motivar-los cap a l’aprenentatge.
  • Connectar amb la seva realitat.
  • Superar barreres.
  • Promoure l’autoestima.