Un dels reptes de les nostres escoles és el de donar ple sentit a la inclusió educativa tot superant el concepte de discapacitat en favor del de diversitat funcional. Donar resposta a les dificultats o limitacions per a l’aprenentatge de determinats alumnes i compaginar-ho amb els reptes curriculars del dia a dia comporta activar estratègies i recursos docents que facin viable l’encaix de les peculiaritats individuals en la dinàmica grupal.

Make It 3

Al grup de 3r de primària de l’escola Catalunya de Navarcles hi ha un nen amb paràlisi cerebral i baixa visió. Les adaptacions curriculars i metodològiques que ha calgut desenvolupar per donar resposta a les seves necessitats educatives han estat nombroses i diverses i s’han concretat en un pla individualitzat. L’encaix de les seves capacitats a per l’aprenentatge i la utilització de recursos adaptats és tot un repte a l’hora d’emmotllar-ho amb les propostes grupals, i més a mesura que avancem cursos. Val a dir que aquests esforços han donat uns resultats molt positius a nivell de relació i complicitat entre ell i tots els seus companys i companyes de grup des que van iniciar aquesta aventura als 3 anys. El respecte és mutu i sincer. La singularitat del seu company és viscuda amb naturalitat i, de manera espontània, compten amb ell i el tenen molt present en els diferents moments tant de treball com d’esbarjo.

Make It 1

L’alumne té la mobilitat restringida que el fa depenent d’una cadira de rodes. En Pere Font, el tutor, compta amb el valuós suport d’una professional auxiliar de l’educació especial (vetlladora), la Rosa, que vetlla en tot moment amb una admirable sensibilitat per oferir-li les ajudes necessàries i per estimular la seva autonomia en un perfecte, i no gens fàcil, equilibri. L’EAP del Bages hi aporta l’assessorament del psicopedagog i el treball directe de la fisioterapeuta. Des del CREDV es fa el seguiment en relació a la baixa visió.

 

Actualment, l’alumne treballa amb un ordinador portàtil que li permet accedir a les diferents propostes de treball i realitzar activitats adaptades a les seves capacitats, tant a nivell funcional com cognitiu.

L’alumne presenta una malformació congènita a la mà dreta i només pot comptar amb la mà esquerra per interactuar amb l’ordinador (amb teclat i ratolí, al seu ritme).

Quan vam introduir el portàtil a mitjans de primer va significar un gran pas per l’alta motivació que despertava en l’alumne. A més, ha resultat ser una eina molt integradora i normalitzadora davant els seus companys d’aula, possibilitant en determinats moments un treball cooperatiu en petit grup altament satisfactori.

 

El centre docent no disposa de cap tauleta (tablet) però, paradoxalment, el grup de 3r ha triat per nom “Classe de les Tablets” dins el tema general d’escola sobre tecnologia. Per tant, el factor de motivació generat per aquesta eina està garantit, tot i només poder-la utilitzar directament les hores de treball directe amb l’especialista itinerant en discapacitat visual del CREDV, l’Albert Solé, que és qui ens explica aquesta experiència.

 

El motiu de triar aquesta App rau en la seva versatilitat per elaborar i personalitzar les propostes d’activitat i, molt important, en el fet de poder-les compartir mitjançant l’enllaç creat i recuperar-les des d’un ordinador. Això permet a l’alumne treballar-hi des de la mateixa tablet o bé des del propi ordinador.make it 10

Igualment, podem utilitzar la PDI d’aula i comptar amb la complicitat i ajuda dels companys. Les activitats proposades responen als següents criteris:

  • Relacionar les activitats de treball a temàtiques que està treballant el grup, sobretot vinculades a l’àrea de medi.
  • El disseny de les activitats ha de respondre a criteris de bona resolució i contrast, i comptar amb imatges adequades a la baixa visió.
  • Compaginar activitats de major dificultat amb propostes que l’alumne percep com a més lúdiques i que ajuden a mantenir la seva motivació i perseverança en la tasca.

make it 8Un cop creades les activitats amb l’App (Make It) queden agrupades en un projecte. En el nostre cas, cada projecte tindrà entre tres i sis activitats diferents. L‘aplicació genera un enllaç d’internet que agrupa tot el projecte i que podem recuperar des d’un PC. Aleshores, les activitats s’aniran presentant linealment una rere l’altra a mesura que es superen.

La darrera activitat serà la més lúdica i la que resulta més gratificant per a l’alumne.make it 7make it 9

Ell sap que per arribar a la darrera cal superar les anteriors i això es converteix en un factor de motivació i perseverança.

En l’exemple que aportem el fil conductor té a veure amb el tema que estaven treballant a l’aula a l’àrea de medi: l’estudi de plantes i arbres. Alguns companys de classe han col·laborat en la recerca d’imatges i han aportat idees per al disseny de les activitats. En la resolució d’aquestes per part de l’alumne pot rebre l’ajut del tutor, de la vetlladora o dels mateixos companys.

Els principals objectius de treball amb l’alumne a partir de les activitats dissenyades són:

  • Comprensió d’imatges visuals i enriquiment de registres visuals-conceptuals.
  • Categorització (pertinença de determinats objectes a una determinada categoria).
  • Relació (associar objectes en funció d’un criteri).
  • Noció de quantitat (l’alumne presenta una gran dificultat en aquest àmbit a nivell molt bàsic).
  • Correspondència so-grafia (l’alumne coneix bé totes les grafies però té grans dificultats en la consciència fonològica).
  • Aprenentatge d’estratègies i treball de la memòria immediata (memory).

App utilitzada

make it 5