Hi ha activitats de comunicació que poden ser especialment significatives pels alumnes en tant en quan els impliquen emocionalment i tenen una transcendència o projecció pública que els fa més exigents amb sí mateixos.

Per fer-les els hem d’oferir eines prou creatives i versàtils per acomodar-se a les pròpies possibilitats i exigències de contingut i forma. La següent experiència és un exemple de narrativa digital. Promou pràctiques d’expressió escrita (pensant i escrivint allò que volen explicar), oral (llegint el text amb la velocitat, volum i entonació adequades) i audiovisual (adequant tots elements a la història que volen explicar).

La Montse Blasi, mestra de pedagogia terapèutica de l’escola Mª Àngels Anglada, de Figueres va proposar a l’alumnat de 6è del seu centre que, com a comiat de l’escola, triés un racó de l’escola que li hagués resultat especial i que expliqués perquè ho era.

La Montse va mostrar les possibilitats i el funcionament de l’app Tellagami, triada per a realitzar l’activitat, fent un modelatge de quin era el seu racó preferit. Tot seguit cada alumne va escriure, individualment, la seva explicació. Es van fer els ajustos que calien de forma col·laborativa, comprovant si les instruccions estaven ben descrites i ben ordenades fins arribar al text definitiu.

tellagami

Per  crear la seva història digital, cadascú va triar i caracteritzar el seu propi avatar, va fotografiar el lloc de l’escola que li faria de fons, va ajustar la posició i situació de l’avatar, va enregistrar el seu text. Fetes les comprovacions i ajustos pertinents va crear el seu vídeo.

[vimeo]http://www.vimeo.com/89801410[/vimeo]

Es van visualitzar els vídeos creats i entre ells es van proposar canvis i/o millores. Un cop feta la revisió es van publicar en un bloc del centre. També es va demanar una autoavaluació: se’ls demanava quines dificultats havien tingut, com les havien superat i com s’havien sentit mentre ho feien i respecte al resultat publicat.

Els alumnes implicats reben suport a l’aula d’educació especial i van fer aquesta activitat en sessions específiques amb la Montse. Es va procurar que les seves creacions es mostressin i ells mateixos les expliquessin als seus companys/es de l’aula ordinària, oferint-los una oportunitat d’èxit i de valoració social.

Podeu veure el resultat d’aquesta experiència en aquest enllaç:

http://somespecialsanglada.blogspot.com.es/2014/03/els-avatars.html

App utilitzada