Per relacionar-se amb els altres i participar activament en qualsevol situació d’aprenentatge, cal poder comunicar-se i expressar-se. La comunicació augmentativa  pot ser una alternativa a la parla pels infants que tenen dificultats de comunicació i/o estimular l’aprenentatge de la llengua oral.  Proporciona una forma d’expressió que inclou l’ús de símbols, tècniques, ajudes, estratègies i habilitats  que s’adapten a les necessitats de l’infant i a les seves habilitats motrius, cognitives i lingüístiques.
_pol_02tempsLa Margarita Fortuny, logopeda del CREDA de Tarragona, ha utilitzat entre d’altres recursos l’aplicació CPA per iniciar un alumne amb pluridiscapacitat de Pàrvuls 4 anys en el sistema pictogràfic. El Comunicador Personal Adaptable (CPA) és un sistema de comunicació per a persones amb problemes greus de comunicació que permet incorporar pictogrames amb veu i text i afegir-ne, si convé, fotografies, text i la pròpia veu gravada. L’experiència que comparteix la Margarita està en una fase inicial. S’ha confegit un plafó de comunicació amb la tauleta digital que incorpora els primers pictogrames inclosos en el seu llibre de comunicació, confeccionat prèviament. També s’hi han afegit fotografies de persones i joguines significatives per a ell. La veu i el text s’han personalitzat en alguns casos. S’ha personalitzat l’aplicació a l’usuari prioritzant la mida gran dels pictogrames, per la qual cosa no s’ha fet visible la barra d’escriptura. Després d’avaluar les habilitats i necessitats de l’alumne, se li ha presentat el plafó i exercitat individualment  el seu ús. S’ha preparat un plafó similar, per a PC i pantalla tàctil, amb el programa Plaphoons d’en Jordi Lagares i s’ha confegit material físic de reforç per als moments en que no disposa de l’iPad o PC.cpa09exemple

S’ha fomentat també que pugui trobar ocasions a l’aula per comunicar-se amb els altres utilitzant el plafó. L’ha utilitzat en diverses activitats com en les rutines de passar llista i fer l’observació del temps. En el moment actual, l’activitat és encara molt dirigida per l’adult que li dóna suport, necessita ajuts especialment a causa de la gran afectació motriu. Tot i així es valora positivament l’evolució i l’ús d’aquest recurs.

La motivació davant un aparell que respon a les seves ordres, que li permet comprovar si el resultat es correspon a l’ordre, i la possibilitat de ser entès per l’entorn, potencia la seva autonomia salvant barreres. La lleugeresa i mida del dispositiu fa que resulti més accessible a l’alumne i més manejable i usable a l’adult. L’alumne ha gaudit i ha trobat sentit a la designació ja que obté una resposta oral que produeix ell i no és l’adult qui la verbalitza. Davant determinats pictogrames, després de sentir-ne el so, emet verbalitzacions llargues i modulades amb intenció comunicativa.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=L68BiD46jGg[/youtube]

En el pla horitzontal i proper que permet el dispositiu mòbil, es comprova una major efectivitat en la designació. Queda encara un llarg camí per recórrer fins a poder establir el SAAC, però comptar amb un dispositiu mòbil ho pot fer més efectiu i eficaç.

App utilitzada

unnamed