La personalització de l’educació implica el reconeixement de diferents ritmes d’aprenentatge i de diferents tipus de participació, adreçar una mirada que ens permeti identificar millor les barreres a l’aprenentatge que afronten els alumnes per cercar estratègies que possibilitin ocasions d’èxit a l’aula.

Val la pena cercar l’apropament als alumnes dedicant-los una atenció individualitzada en certs moments, per conèixer-los millor, per  establir una relació afectiva propera i aconseguir la seva complicitat, per preparar amb ells activitats que els proporcionin noves oportunitats.

tabletAmb aquesta intenció, la Montserrat Quijo i la Pilar Navarro del CEE les Aigües de Mataró, han utilitzat  Pic Collage per treballar individualment amb una alumna amb Síndrome de Down amb dificultats importants en la parla i el llenguatge.  La motivació i implicació de l’alumne en l’activitat van ser clares des de l’inici de la tasca en què es van fer fotografies. La immediatesa d’obtenir una instantània amb la tableta i les possibilitats de modificar la mida de les imatges, van atreure la seva atenció. A partir de les fotos van realitzar diverses accions: aplicar-hi efectes i afegir-hi objectes diversos, triar entres diverses possibilitats i prendre decisions en funció de les ordres que se li donaven, adaptar les mides dels objectes a la fotografia original i situar-los en el lloc adequat, treballar conceptes bàsics…

Després de l’estona de treball individual, en retornar a l’aula, va explicar la seva experiència als companys. L’actuació va proporcionar a l’alumne una ocasió d’èxit a l’aula, d’utilitzar el llenguatge amb sentit per comunicar als altres una vivència personal positiva. Va ser molt curiós com es va motivar i va parlar emprant el vocabulari correcte. El grau d’atenció de l’alumna al llarg de tota la proposta va augmentar notablement en part per la novetat i immediatesa de l’activitat.

App utilitzada: