JOCS DE GUINEUS

RECULL DE JOCS A EDUCACIÓ FÍSICA AMB LA NÚRIA FERRÉ

QUINA HORA ÉS, SRA GUINEU? Persecució (EI)

Un alumne és la guineu i la resta dels jugadors estan assentats en rotllana al seu voltant. Un d’ells pregunta a la guineu: “quina hora és?”, i la guineu contesta: “hora d’esmorzar”. En aquest moment, tots es posen a la gatzoneta menys la guineu que comença a atrapar als companys. La mestra compta fins a dotze. Un cop transcorregut aquest temps, la mestra designarà una nova guineu.

GUINEUS CONTRA GALLINES Força/resistència/flexibilitat (CI)

Un alumne és la guineu i es desplaça en quadrupèdia (mans i peus a terra i mirant a terra) i ha de tocar els altres companys que són gallines. Aquestes no poden córrer, només caminar. Quan una gallina és tocada es converteix en una guineu fins que s’acaba i tots són guineus.

XAFEM LA CUA DE LA GUINEU Habilitat i persecució. (CI)

Cada alumne té una corda enganxada en la part del darrera dels pantalons que li penja fins al terra. Els alumnes hauran de trepitjar el major nombre de cues dels seus companys. Guanya el que en acabar el joc té més cues de guineus.

LA GUINEU DESPISTADA Persecució (CM)

Un alumnes és la guineu i ha de tocar als altres que per salvar-se s’ha de posar a un nivell més alt del terra. L’alumne que és tocat passa a ser guineu.

GUINEU I CONILLS Velocitat de reacció (CM)

Al centre de la pista a un metre de la línia divisòria es col·loquen cara a cara els dos equips: les guineus i els conills. Al senyal sonor de la mestra: guineus o conills, els al·ludits han d’atrapar el màxim nº de contraris abans que arribin a una marca que els salva.

p1150009.jpg

p1150010.jpg

EL CAU DE LA GUINEU Persecució (CS)

En grups de 3 nens. Dos alumnes fan de cau de la guineu asseguts i agafats de les mans i l’altre de guineu. En el camp també hi ha un caçadors i guineus que no tenen cau. Les guineus que no tenen cau són perseguides pel caçador. Quan arriben a un cau ocupat la guineu que l’ocupa ha de fugir perquè ara és la perseguida.

GUINEUS I CAÇADORS Persecució (CS)

Dos alumnes son els caçadors i els altres dispersats per la pista són les guineus. A la senyal els caçadors han d’atrapar les guineus i portar-les al cercle central de la pista. El joc s’acaba quan totes les guineus estan atrapades.

 OBJECTIUS

·        Experimentar el joc coma font de plaer i recreació.

·        Conèixer les possibilitats del joc com a mitjà educatiu.

·        Aplicar i respectar les normes en la realització de jocs.

·        Resistència aeròbica, orientació espacial, desplaçaments, relació amb els companys. Conèixer i jugar diferents jocs populars i d’animació.

·        Experimentar i controlar els desplaçaments en quadrupèdia.

·        Reproduir el moviment de desplaçament de la guineu

·        Cooperar en l’organització de l’activitat.

·        Prendre consciència de les relacions espacials.

·        Canviar ràpidament de direcció i sentit  en curses curtes.

CONTINGUTS

Procedimentals

·        Control corporal en quadrupèdia

·        Reacció ràpida davant  un estímul.

·        Realització de jocs que precisen canvis de direcció i sentit.

·        Desplaçaments ràpids en jocs de persecució.

·        Diferenciació dels diferents tipus de velocitat (reacció/ desplaçament)

Conceptuals

·        La velocitat: reacció i desplaçament.

·        Jocs de persecució.

·        Jocs populars i tradicionals.

Actitudinals

·        Respecte vers els companys/es

·        Col·laboració en els jocs motrius.

·        Autosuperació personal.

·        Gust i satisfacció en la realització de l’activitat física.

Deixa un comentari