Assemblea de delegats

El divendres 4 d’octubre a la tarda va tenir lloc l’assemblea de delegats i delegades de l’escola amb l’equip directiu. En aquesta reunió es va fer la presentació dels representants de totes les classes. Seguidament es va explicar les funcions d’aquest òrgan. Els alumnes fan demandes i propostes per millorar el funcionament de l’escola.  Finalment va haver un torn obert de paraules. De cada reunió s’aixeca acta i després a la hora de tutoria els delegats i les delegades ho transmeten als seus companys.