Hola, món.

  • Aquest es un bloc educatiu .Te diversos apartats  relatius  a l’educació  actual : el mon digital, cassos ben resolts, educació  familiar, biblioteca , temps lliure, educació i societat.
  • El mon digital es relativa als efectes de la digitalització a l’ensenyament, programes educatius digitals,  l’educació a traves de llibres digitals…
  • Cassos ben resolts son cassos reals i difícils  que s’han resolt positivament.Intenta ser una ajuda a les persones que comencen en el camp educatiu o en els que ja hi son i els  manca alguna bona idea. Els problemes del passat i del present no son tant diferents com tot això.
  • Educació familiar es una serie de programes  d’ajuda als pares per orientar i millorar aspectes de l’educació dels seus fills.
  • Biblioteca va destinada a les biblioteques escolars, sempre tan mal parades a tots els nivells.
  • Temps lliure: pagina  en part pràctica i en part teòrica , el temps lliure actualment s’ha fet molt important, està molt revolucionat i mereix una seriosa reflexió.
  • Educació i societat: son els aspectes socio-econòmics i psicosocials  implicats en  l’educació,   cada cop amb més pes i menys valorats en el seu conjunt.
  • La pàgina està sota el paraigües  d’educació per crear talent.” Cual es s la fórmula del talento? «(C+V) x A», aseguró Conde. Es decir: con  conocimiento más valores (esfuerzo, afecto a la familia, respeto a los demás, integridad, compromiso, rigor), multiplicado por actitud (debe ser positiva, pues «si no hay actitud, no hay vida»).

Aquest es un bloc educatiu d’una persona amb experiència , que intenta  assessorar i fer plantejaments ajustats.

Isabel