Els cursos Moodle

Moodle s’estructura a partir dels anomenats cursos, els quals poden configurar-se de maneres diferents segons les necessitats. Les dues estructures bàsiques són,

  • Els cursos setmanals. Es fixa la temporalització del curs basada en setmanes i el dia que comença el curs. A partir d’aquí, el professorat inclou les activitats i els recursos.
  • Els cursos basat en temes. La distribució d’activitats i recursos es fa per temes en lloc de està lligada a una temporalització setmanal.

A més, seguint la filosofia constructivista que promou Moodle, és possible organitzar un curs al voltant d’un fòrum, la qual cosa afavoreix el debat i el treball cooperatiu.

Moodle és la primera comunitat Open Source no formada integrament per informàtics, sinó que també participen pedagogs i pedagogues, així com moltes persones relacionades amb l’ensenyament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà