Category Archives: Química

Les lleis dels gasos. Recurs web

 • Quin és el gas que no plora mai?
 • El gas del riure (l’òxid nitròs: N2O)

El lloc web “Estudi de les lleis dels gasos” és un recurs excel·lent per treballar algunes unitats didàctiques de química al batxillerat. Malauradament, no s’actualitza des de l’any 2005, amb la qual cosa certs materials estan una mica desfasats (Ex: seccions PAU, medi ambient…).

Tot i així, la majoria dels continguts continuen sent molt aprofitables. La web s’organitza en 10 seccions: 1. Introducció, 2. Apunts, 3. Pràctiques, 4. Problemes (inclou 68 problemes i un qüestionari de respostes múltiple), 5. PAU, 6. Applets, 7. Software, 8. Biografies, 9. Humor i 10. Medi ambient.

El projecte es presenta com part d’un curs telemàtic de Física i Química organitzat per la UNIFF (Unitat de Formació de Formadors de la Universitat Politècnica de Catalunya).

La principal objecció que es pot fer a la pàgina fa referència al disseny. Probablement, aquesta sigui la causa del baix nombre de visites que assenyala el comptador de la pàgina principal.

La pàgina utilitza marcs, inclou animacions i imatges decoratives innecessàries, està optimitzada per Internet Explorer, amb la qual cosa no s’ajusta als estàndards web, està hostatjada en un servidor comercial inadequat i, a més, continuament s’obren popups de publicitat.

Una llàstima que el projecte hagi estat abandonat… Plor

Cuinant al laboratori

No cal ser cap llumenera per adonar-se de les semblances entre la cuina de casa i el laboratori de ciències, la qual cosa resulta molt interessant de cara a promoure pràctiques coeducatives des de l’àrea de ciències experimentals.

Nuria Solsona feia algunes propostes en aquest sentit al seu text “El saber científico de las mujeres”, publicat l’any 2003 per Talasa Ediciones. Solsona introdueix al laboratori els sabers culinaris de les dones com a excusa per a presentar els continguts de química del currículum a les noies i nois.

Solsona, a través dels seus llibres i articles, ens mostra una perspectiva de l’educació i una particular manera de fer en la qual la dona es protagonista de la ciència. Qualsevol dels seus textos és molt recomanable, tant pel que fa al seu contingut, com per la flexibilitat del llenguatge que utilitza, amb la qual cosa aconsegueix fer de la lectura un autèntic plaer.

Literatura científica. TOP 25

A finals de l’any passat la revista americana Discover va publicar una llista amb els que considerava els 25 millors llibres de ciència de tots els temps. La llista segueix un ordre decreixent en quan a importància, de manera que els llibres més valorats apareixen en primer lloc.

No cal dir que l’interès d’una llista d’aquestes característiques és limitat i el seu contingut discutible, ja que es basa en els criteris subjectius de qui fa la llista.

Discover oblida, per exemple, algunes obres fonamentals com “L’origen de la vida” d’Aleksandr Oparin, “De Rerum Natura” de Titus Lucretius Carus, “GEB” de Douglas Richard Hofstadter, “L’origen de les cèl·lules eucariotes” de Lynn Margulis i tants altres.

A més, si la llista es pretén configurar com a representativa de tota la ciència, es troben a faltar algunes branques científiques com ara les relacionades amb els ordinadors. Donald Knuth o John Von Neumann són dos autors prou importants com per aparèixer en una llista similar.

En qualsevol cas, el llistat pot ser una bona referència per iniciar una biblioteca científica personal. Així que ja ho sabeu si teniu calerons i no sabeu en què gastar-los… La llista és la que segueix,

 1. The Voyage of the Beagle (1845) by Charles Darwin [tie]
 2. The Origin of Species (1859) by Charles Darwin [tie]
 3. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Mathematical Principles of Natural Philosophy) by Isaac Newton (1687)
 4. Dialogue Concerning the Two Chief World Systems by Galileo Galilei (1632)
 5. De Revolutionibus Orbium Coelestium (On the Revolutions of Heavenly Spheres) by Nicolaus Copernicus (1543)
 6. Physica (Physics) by Aristotle (circa 330 B.C.)
 7. De Humani Corporis Fabrica (On the Fabric of the Human Body) by Andreas Vesalius (1543)
 8. Relativity: The Special and General Theory by Albert Einstein (1916)
 9. The Selfish Gene by Richard Dawkins (1976)
 10. One Two Three… Infinity by George Gamow (1947)
 11. The Double Helix by James D. Watson (1968)
 12. What Is Life? by Erwin Schrödinger (1944)
 13. The Cosmic Connection by Carl Sagan (1973)
 14. The Insect Societies by Edward O. Wilson (1971)
 15. The First Three Minutes by Steven Weinberg (1977)
 16. Silent Spring by Rachel Carson (1962)
 17. The Mismeasure of Man by Stephen Jay Gould (1981)
 18. The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales by Oliver Sacks (1985)
 19. The Journals of Lewis and Clark by Meriwether Lewis and William Clark (1814)
 20. The Feynman Lectures on Physics by Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands (1963)
 21. Sexual Behavior in the Human Male by Alfred C. Kinsey et al. (1948)
 22. Gorillas in the Mist by Dian Fossey (1983)
 23. Under a Lucky Star by Roy Chapman Andrews (1943)
 24. Micrographia by Robert Hooke (1665)
 25. Gaia by James Lovelock (1979)

I per acabar, una pregunta: quins llibres trobeu a faltar i quins eliminaríeu del “ranking”?